Da tidligere Ap-politiker Bjarne Håkon Hanssen meldte overgang til PR-byrået First House i 2009 blusset debatten om karantetiden for tidligere statsråder opp igjen.

Dagens regelverk åpner for en karantenetid på seks måneder eller et saksforbud på opp mot ett år dersom det foreligger en helt konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder eller arbeidsoppgaver og den aktuelle virksomhetens interesser.

Flere sentrale politikere har tatt til orde for et strengere regelverk med karantenetid på opp mot to år.

I oktober i fjor ble det satt ned et utvalg ledet av professor Inge Lorange Backer ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo som skal gjennomgå regelverket. I dag klokken 12.00 legger de frem sine forslag til endringer.

- Tilstrekkelig karantenetid
Styreleder Morten Woldsdal i KOMM - Sertifiserte kommunikasjonsbyråer, tidligere NIR, håper det nye regelverket ikke særbehandler hans bransje.

- Vi er positive til at vi har et regelverk på dette området som sørger for ryddige overganger. Men det som er viktig for oss er at de ikke forskjellsbehandler vår bransje i forhold til andre nærliggende bransjer. Det vil i så fall innebære en konkurransevridning, i tillegg til at det vil være enkelt å omgå den typen regler. Vi håper det fortsatt vil være regler som gjelder alle overganger fra regjeringsapparatet til næringslivet, organisasjoner og fagbevegelser, sier han til Kampanje.

- Mener du dagens karantenetid har en passende lengde?

- Vi mener dagens seks måneders karantene pluss ytterligere seks måneder saksforbud i utgangspunktet er tilstrekkelig for å kunne gjøre denne typen overganger på en ryddig måte. Hvis det foreslås en viss økning, er ikke det problematisk for oss, så lenge det ikke blir noen særbehandling.

Woldsdal minner om at karanteneregelverket ikke bare omfatter overganger til PR-bransjen.

- Det er ingen tvil om at det historisk også har vært overganger til en rekke andre typer bransjer, selskaper og organisasjoner som også jobber med å påvirke politiske prosesser, selv om det er overgangene til vår bransje det har vært mest fokus på.

- Feil medisin
Han får støtte av styreleder i Kommunikasjonsforeningen, Astrid Mjærum.

- Dersom de særbehandler vår bransje, mener jeg det er helt feil medisin. Den medisinen denne bransjen trenger er åpenhet og krav til åpenhet selv også i forbindelse med karantene. Men vi har vært positive til gjennomgangen fordi det er viktig at reglene er tydelige og enhetlig for alle, sier hun til Kampanje.

Hun mener et regelverk ikke bør være et hinder for karriereoverganger.

- Det er i utgangspunktet positivt at mennesker kan vandre mellom sektorer, og ikke er låst i én sektor.

Kampanje har vært i kontakt med partner og seniorrådgiver Bjarne Håkon Hanssen. Han ønsker ikke å kommentere dette sakskomplekset.