29. august inviterer Kampanje til en helt ny mediekonferanse i Oslo.

- «Media Business 2012-2016» blir en ny strategisk møteplass for ledere i medie - og kommunikasjonsbransjen. Konferansen retter seg mot ledere i medieindustrien, både på kjøper- og selgersiden og i tilstøtende næringer som konsulentbransjen, advokatbransjen, myndighetsaktører og finansiell sektor, forteller daglig leder og ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje.

Mediekonsernenes satsinger på og strategier rundt levende bilder fremover er blant temaene på konferansen. Toppsjefer fra Telenor, Schibsted og TV 2 vil fortelle om sine digitale planer. I tillegg skal Boston Consulting Group snakke om mediehusstrategier og PricewaterhouseCoopers (PwC) vil presentere sine ferske analyser og prognoser fra rapporten «Globale Entertainment and Media Outlook».

Les mer om konferansen «Media Business 2012-2016» her.

Den digitale signingsferden er ifølge PwC over. Digitalveksten flater ut og mobilen vil overta tronen. Pwc viser til at annonsekronene strømmer til mobilen og at reklame på mobilen vil vokse med hele 25 prosent i året frem mot 2016, ifølge prognosen. Medieselskaper som ikke klarer å gjennomføre gode digitale strategier taper konkurransen, fastslår selskapet.

  • Antall nordmenn med nett på mobilen vil øke med 20 prosent i året
  • Inntekter fra annonsering på mobil vil vokse med 25 prosent i året
  • Reklame på mobil-tv og web-tv vil øke med 34 prosent årlig
  • Økning i digitale annonseinntekter for norske aviser dekker opp for reduksjonen i abonnements- og løssalgsinntekter

Dette er blant hovedkonklusjonene «Globale Entertainment and Media Outlook», en årlig publikasjon med prognoser for utviklingen i mediebransjen de neste fem årene, utarbeidet av revisjons- og rådgivningsfirmaet.

- Den digitale begynnelsen er over. Print holder overraskende god stand, men det er ikke tvil om at digital blir viktigst fremover – spesielt vil annonsering på mobilen vokse voldsomt. Er man ikke posisjonert der, har man et problem, sier Eivind Nilsen, partner og fagansvarlig for mediebransjen i PwC.

Hver tredje krone i den norske mediebransjen vil i 2016 brukes digitalt, mot hver femte i dag. Dette bidrar til at to tredjedeler av veksten i mediebransjen de neste fem årene vil være digital. Mye mer av dette blir presentert på «Media Business 2012-2016» i august.