I vinter forsøkte næringsminister Trond Giske å stoppe A-pressens salg av aksjene i TV 2 til danske Egmont, uten å lykkes. Telenor og LO presset gjennom aksjesalget, tross innbitt motstand fra næringsministeren.

Nå får vintererens maktkamp konsekvenser. For nå krever Næringsdepartementet at salg av større virksomheter skal bli en del av eierdialogen. I et brev til selskapene der staten har store eierandeler, understreker næringsministeren at langsiktig norsk eierskap, med beslutninger og forankring i Norge, er en viktig del av begrunnelsene for det statlige eierskapet, skriver TV2.no. Til Dagbladet sier Giske at reglene innføres for å sikre norsk eierskap.

- Når vi har statlig eierskap, skal det brukes aktivt til å sikre norsk eierskap. Det kan skje at det er fornuftig å selge, men da bør det først være en del av eierdialogen. Det vil for eksempel vært utenkelig at Hydro solgte ut bedriftene i Årdal og Sunndal uten å drøfte det med oss. TV 2-salget skulle i større grad vært en del av eierdialogen, sier Giske til Dagbladet. Han bedyrer at de innskjerpede reglene innføres for å unngå misforståelser i fremtiden.

- Når det gjelder medieselskaper, har Stortinget et spesifikt mål om norsk eierskap. Det var det striden handlet om. Telenor burde tatt opp salget med oss på forhånd på en grundigere måte, sier Giske til Dagbladet.