Per Håkon Fasting er valgt til ny styreleder i digitalmarkedsførernes interesseorganisasjon, INMA - IAB Norway.

- Utgangspunktet for all markedsføring er å endre enten folks adferd eller holdninger. Så enkelt og så vanskelig. Interaktiv og digital markedsføring er fortsatt under etablering parallelt med en rivende teknologisk utvikling både på plattformer, dingser, applikasjoner og tjenester. Oppgaven må være å formidle mulighetene på en forståelig måte og kunne dokumentere effekt. Jeg håper jeg og VG som et av Norges største og meste innovative mediehus, kan bidra og gjøre en forskjell i dette arbeidet, sier Per Håkon Fasting, kommersiell direktør i VG og ny styreleder i INMA.

Fasting over for mangeårig styreleder Rune Paulseth. Paulseth, som til daglig jobber i MSN, har innehatt styrelederrollen i ni år og selv om Paulseth takker for seg som styremedlem så blir han sittende i styret som varamedlem. Styrelederskifte skjedde under årets generalforsamling og der ble det også klart at Tor Arne Fosser fra Vizeum ble valgt inn som nytt styremedlem i INMA, mens Ruben Søgaard fra Mediacom og Paal Tarjei Aasheim McCann ble gjenvalgt.