- Antallet journalister som omfattes av dette er ca. 4.300. De er innenfor fire tariffavtaler; MBL avis, MBL etermedier, MBL ukepresse og MBL digitale medier. I tillegg er det en rekke tilslutningsavtaler, som utgjør rundt 80 journalister. Den store avtalen er MBL avis, som har ca. 3300 medlemmer, forteller Norsk Journalistlags leder Elin Floberghagen til Kampanje.

Vil tette etterslepet
Tekstkravene ble overlevert til MBL torsdag, og de økonomiske kravene leveres rett før forhandlingene starter.

- Vi forhandler mandag og tirdag, og kravene offentliggjøres når vi starter mandag klokken 11. Disse handler om to store områder. Det ene er lønnsnivå og lønnsutvikling, der det har opparbeidet et stort etterslep som vi vil gjøre noe med. Det andre er reguleringer i forhold til vikarbyråer.

MBL kommenterer ikke
Slik det har kommet ut av tariffkonferansene i forkant ønsker klubbledere å ta ut mest mulig i det sentrale oppgjøret «slik at vi får gjort noe med lønnsetterslepet i yrket».

Direktør og forhandligsleder i MBL, Arvid Sand, sier til Kampanje at de ikke vil kommentere oppgjøret før de har fått full oversikt over krav og forslag til endringer.

Han henviser imidlertid til det MBL har skrevet på egne nettsider i forkant av forhandlingene.

«Årets statistikk viser at gjennomsnittslønnen for journalister er på mer enn kr. 500.000,- i året. Med en lønnsvekst på 4,3 prosent fra 2010 til 2011, har journalistene i MBLs medlemsaviser hatt en lønnsutvikling på nivå med andre lønnstakergrupper i samfunnet. Den samme tendensen ser vi også innenfor de andre journalistoverenskomstene, sier direktøren.»

- MBL skriver at lønnsutviklingen ikke har vært så ille?

- De har sagt at det ikke var så ille i fjor, og de har rett i at fjorårets utvikling var på linje med samfunnet for øvrig. Men det ene året retter ikke opp etterslepet som er skapt over svært lang tid, sier Floberghagen. NJs lønnstatistikk finner du her.

Les om fjorårets lønnsoppgjør:

8.925 kroner til journalistene

- Økt arbeidspress
Floberghagen sier lønnsvekst og lønnsutvikling er viktig for hele bransjen.

- For det første ønsker mediebransjen seg de beste journalistene. Da må man tilby akseptabel lønn, og ikke minst vise til bra lønnsutvikling. Det er avgjørende viktig at folk føler at innsatsen deres verdsettes. Mange opplever nå økt arbeidspress. Det bør ikke kobles med dårligere lønnsutvikling enn på andre områder i samfunnet.

- Vi vil ikke stille urimelige krav, men sikre en normalt god lønnsutvikling.

Klare til mobilisering
Sist journalister ble tatt ut i streik var i 2004. Blir det brudd i forhandlingene, går oppgjøret til mekling slik det for det meste har gjort de siste årene. Meklingsfristen blir deretter på 14-16 dager. Mislykkes dette blir det streik.

- Er det streikevilje hos journalistene?

- Kravene vi stiller er svært godt forankret i organisasjonen. Beskjeden vi har fått gjennom tariffkonferansene er at NJ må forhandle frem høyere sentrale tillegg. Hvorvidt det er streikefare eller streikevilje er umulig å svare på før forhandlingene er over. Vårt mål er å komme til enighet, men medlemmene er klare til å mobilisere hvis vi må til mekling. Vi forventer at MBL kommer oss i møte på etterslepet i lønn, sier Floberghagen.

Forhandlingene starter mandag klokken 11.00 i MBLs lokaler i Kongens gate i Oslo.