Øystein Bonvik har begått en ny bok – og denne gangen har han tatt sikte på å skrive en bok om fortjent oppmerksomhet. Tittelen på boken er «Få som fortjent» og henspiller på de relativt ferske merkelappene i bransjen som «fortjent oppmerksomhet» og «fortjente kanaler», satt opp mot «kjøpt oppmerksomhet» og «egne kanaler».

- Dette er ikke bare en mediehåndteringsbok – det ville ha vært en smule gammeldags i 2012. Den handler om hva som skal til for å få troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke selv kan kontrollere basert på historier andre har lyst til å videreformidle. Grunntanken er tidløs, mens arenaene og teknologien er ny, sier Øystein Bonvik til Kampanje.

Bonvik mener forfattervirksomheten utrolig givende selv om det handler om faglitteratur.

- Slike prosjekter er en fantastisk måte å få systematisert og strukturert egen kunnskap og samtidig fordype seg i alt som skjer på eget fagområde, sier han.

- Trenger forfatterpause
Bonvik har lang fartstid fra pr-bransjen og jobber i dag som sjef i det nyoppstartede kommunikasjonsselskapet Mereris, hvor pr-byråene PR-Operatørene og Spre inngår. Parallellt har også Bonvik undervist på BI og skrevet og medvirket til flere bøker hvorav den siste var «Virksomhetens stemme». Bonvik var i 2007 også medforfatter av boken «God PR. Norsk markeds-PR i praksis». Men ifølge ham selv blir det nå en stund til neste fagbok.

- Å skrive bok er dessverre ikke spesielt forenelig med en 180 prosents stilling, og etter å ha skrevet nesten 700 boksider på under to år, trenger jeg en liten forfatterpause. Nesten bokprosjekt skal uansett bli noe helt annet, smiler Øystein Bonvik.

- Må bli lyttet til
Den nye boken, som kommer ut på Fagbokforlaget i begynnelsen av juni, er ifølge forfatteren et resultatet av noen intense skriveuker i ytterpunktene New York og Gdansk på tampen av fjoråret. Kort fortalt handler boken om hvordan alle slags virksomheter, inkludert små bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlige etater, skal evne å både utvikle interessante og relevante historier samt å få dem gjenfortalt gjennom de mest effektive kanalene både i tradisjonelle medier og nye digitale kanaler.

- Først og fremst er dette en bok om det å ta en aktiv og relevant rolle som gjør at man blir lyttet til på alle arenaer der man møter sitt publikum, sier Bonvik.

- Har du et tips eller to om hvordan man får oppmerksomhet?

- Det mest interessante er vel hvordan du skal sikre deg langsiktig oppmerksomhet, ikke bare kortvarig synlighet gjennom stunts. Her handler det om å utvikle en tydelig rolle i forhold til redaksjonen – ja, nærmest en slags merkevare som kilde. Stikkord her er virksomhetens reelle posisjon, hva slags interessant stoff du kan dele og evnen du har til å fortelle dine egne historier. Litt tabloid kan vi si at de som får mest oppmerksomhet, er anerkjente, rause og taleføre, sier Øystein Bonvik.