Det internasjonale kommunikasjonskonsernet IPG mister sin norske reklamesjef i svenske Lowe Brindfors.

- Jeg tok beslutningen onsdag grunnet ulike oppfatninger om strategien videre, sier Bjarte Eide til Kampanje.

Bjarte Eide og Michael Wall, global sjef i Lowe-nettverket, meddelte endringene for medarbeiderne i dag, Eide går etter at reklamebyrået han har ledet de siste årene har vært inne i en vanskelig økonomisk situasjon noe også Michael Wall i Lowe & Partners kommenterer i en melding.

- Vi er veldig takknemlige for det arbeidet Bjarte Eide har gjennomført i de senere årene i en virkelig vanskelig finansiell situasjon. Spesielt hvordan han har håndtert effektene av konkursen og den påfølgende stengingen av Saab, en av byråets viktigste kunder. Men for å posisjonere oss for en fremgangsrik fremtid behøver vi et nytt team med bred forankring for å muliggjøre en fornyelse og å finne tilbake til Lowe Brindfors kjerne som et levende og moderne kreativt byrå i Sverige og utenlands, sier Wall.

Eide har vært toppsjef i det svenske reklamebyrået siden 2009 og var blant annet med på å snu et betydelig underskudd i 2009, der omsetningen i selskapet falt fra 347 millioner i 2008 till 315 millioner i 2009 som følge av at reklamebyråets største kunde, Saab, dro ned aktivitetene sine.

I 2009 hadde Lowe Brindfors et underskudd på mer enn 57 millioner kroner, inkludert et driftsunderskudd på 34,9, millioner, og engangskostnader for bemanningsreduksjon på rundt 22.5 millioner.