Hovedkravene fra staben i TV 2-såpen skal ifølge Dagbladet være en tariffavtale og en lønnsøkning som gjør at de nærmer seg snittet i bransjen.

Norsk Filmforbund og produksjonsselskapet Metronome Spartacus har ifølge Dagbladet meklet gjennom helga. Konflikten er gått til kretsmekleren og meklingsfristen er satt til midnatt.

- En bedring i forholdene er imidlertid så viktig nå at vi er klare til å sette den makten bak kravene som må til for å oppnå dette, siterer Dagbladet Norsk Filmforbund på.