Det kommer frem i en stor skandinavisk undersøkelse blant journalister som er gjennomført i forbindelse med Nordiske mediedager. Der svarer 600 journalister på hva de tror om egne fremtidsutsikter og et stort antall journalister både i Norge, Sverige og Danmark frykter for jobbene sine som følge av den økonomiske krisen som nå herjer.

Journalistene frykter også for at innholdet i mediene vil bli svekket på grunn av den internasjonale finansuroen og de store nedbemanningene som har pågått i mediebransjen siden 2009. Men bekymringene er ujevnt fordelt.

- Svensker og dansker er mer bekymret enn nordmenn for den økonomiske krisen. Jeg tror holdningen blant journalistene er et uttryk for en generell engstelse for sammfunnsutviklingen, sier Frank Aarebrot som har gjennomført undersøkelsen til Dagens Næringsliv.