Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball forvalter de kostbare og attraktive medierettighetene til norsk fotball gjennom det felleseide selskapet Fotball Media. Det skjer ikke uten sverdslag.

I løpet av kort tid har maktforholdene i rettighetsselskapet endret seg radikalt. I mars ble flere sentrale fotballtopper i styret skiftet ut under generalforsamlingen til Fotball Media.

Ut forsvant to menn som har stått bak de store rettighetssalgene av norsk fotball de siste årene: Mediesjefen i Norges Fotballforbund, Knut Kristvang, og toppsjefen i Norsk Toppfotball, Niels Røine. Inn kom den nye generalsekretæren i Norges Fotballforbund, Kjetil Siem som ble styrets nye leder. Siem erstattet dermed den forrige styrelederen, Kai-Erik Arstad. Også tidligere administrerende direktør i Rosenborg, Nils Skutle, og NFFs informasjonssjef Svein Graff forlot styret.

Hentet inn av Adecco
Det nye styret og Kjetil Siem har handlet raskt.

Fredag ble det kjent at Jarle Marøy forlater TV 2 for å bli ny administrerende direktør i rettighetsselskapet Fotball Media. Etter det Kampanje forstår var det rekrutteringsselskapet Adecco Search & Select som fikk oppdraget med å finne ny sjef for Fotball Media. Han ble til slutt innstilt som nummer én av i alt tre kandidater. Marøy har fått mandat til å iverksette omfattende endringer. Han overtar etter Hallbjørn Saunes, som i fjor høst fikk jobben som daglig leder i rettighetsselskapet. Etter bare åtte måneder forsvinner han ut av ledelsen og går tilbake til sin opprinnelige jobb i selskapet.

- Saunes får nye oppgaver i selskapet. Detaljene om hans arbeidsoppgaver er vi blitt enige om å ta når Marøy er på plass i Fotball Media, sier styreleder Kjetil Siem i Fotball Media til Kampanje.

- Ikke degradert
Verken Siem eller Halbjørn Saunes går med på at ansettelsen av Jarle Marøy er en regelrett degradering av Saunes.

- Det er ikke en oppgradering når man går av som daglig leder, men dette handler heller ikke om en nedgradering. Saunes blir med videre i Fotball Media, oppsummerer Siem.

Saunes forklarer endringene slik:

- Jeg skal jeg fortsette i Fotball Media. I fjor høst ble jeg av det forrige styret bedt om å fungere som sjef da den forrige lederen trakk seg. Jeg måtte være daglig leder i tillegg til den andre stillingen som jeg i utgangspunktet fikk, nemlig som direktør for medieproduksjonen. Det er denne jobben jeg skal fortsette med nå. Jeg har full respekt for at det nye styret ønsker å ansette en ny daglig leder, sier Saunes til Kampanje.

- Kursendring
Kjetil Siem, som gikk fra stillingen som sportssjef i TVNorge til den mektige rollen som generalsekretær i Norges Fotballforbund, har satt i gang flere endringer i Fotball Media.

- Vi er i gang med en kursendring i Fotball Media. Endringene vil blant annet gå på forholdet til rettighetskjøperne, på hvordan fotballen skal forvaltes og utvikles som produkt i framtiden. Ansettelsen av Jarle Marøy og omorganiseringen av selskapet er del av denne prosessen som styret nå har iverksatt, forteller Siem.

Satser på tv-produksjon
Han røper nå at tv-produksjonen som Fotball Media driver med mest sannsynlig blir skilt ut i eget selskap.

- Styret gjorde et prinsippvedtak på siste styremøte om at vi skal skille ut produksjonen i eget selskap som har fått arbeidstittelen Sport Productions, Vi er i dag ansvarlig for diverse produksjonsoppdrag og vi tror det vil komme flere oppdrag med tiden. Mulige oppdragsgivere vil kunne være TV 2 Sport, Telenors Comoyo, Canal+, i tillegg til en rekke særforbund innen idretten som har ulike produksjonsbehov. Vi tror derfor det vil være formålstjenlig at det bygges opp et solid broadcastmiljø på Ullevål Stadion. Vi har jo et særdeles kompetent miljø som kan skreddersy tv-tjenester for ulike typer aktører allerede, men vi vil at det skal bli større og bedre, sier Siem.

- Hvorfor må dere skille ut produksjonsdelen fra Fotball Media?

- Fordi vi er opptatt av å styrke og utvikle fotballen som produkt og da kan det være formålstjenlig med et eget selskap som legger til rette for dette. Hensikten med dette selskapet, og dette er meget viktig, er at det skal være produktdrivende, ikke medieindustridrivende. Vårt mål er ikke å lage en pengemaskin. Produksjon skal ikke først og fremst være en inntektskilde, men det skal fremme fotballen som produkt. Selskapet skal gjøre fotballen tilgjengelig på alle plattformer og blir slik sett en serviceinstitusjon for idretten og retttighetskjøpere, sier Siem.

Vil ha medeiere
Fotball Media åpner dørene for deleierskap i det nye produksjonsselskapet.

- Vi diskuterer gjerne deleierskap med Norges Idrettforsbund. Norsk idrett har alt å tjene på at vi oppretter et forretningsutviklende produksjonsselskap. Vi er åpen for å prate med medieselskaper også. Men vårt krav er som sagt at selskapet skal fremme produktet, sier Siem.

Styret i Fotball Media har gitt ham og den nye Fotball Media-sjefen Jarle Marøy i oppdrag å utrede hvordan produksjonsselskapet skal bygges opp.

Styrelederen i Fotball Media forteller at en større produksjonsavtale er på trappene.

- Fotball Media vil kunne signere en produksjonsavtale til en verdi av ti million kroner i løpet av kort tid, sier Siem.

- Med hvem?

- Det kan jeg ikke fortelle nå.