Anbudskampen for å få formidle stillingsannonser i den norske helsesektoren førte til en budkamp der to konkurrenter ga minusanbud, én konkurrent ga nullanbud, og en siste aktør - Jobbdirekte as - skulle ha 783.000 kroner for jobben. Det skriver Dagens Nærinsliv.

- I mediebyråbransjen har det i mange år vært en helt vanlig tradisjon at byråene lønnes med provisjoner. De tre minus- og nulltilbudene viser at det er enighet i bransjen om en slik måte å jobbe på. Jobbdirekte as har ikke forstått dette, sier daglig leder Sture Ellingsen i Frantz as, som vant toårskontrakten med Helseforetakenes Innkjøpsservice, til DN.

Jobbdirekte har klaget på anbudstildelingen og vurderer politianmeldelse.