Magnus Rønningens selskap Magnum Media ble i fjor høst slått konkurs. Nå ber revisor politiet om å etterforske flere forhold i selskapet. Det skriver Dagens Næringsliv i dag.

Det er borevisor Helge A. Østvold som i sin rapport skriver at Magnum Media i praksis var insolvent desember 2010, mens konkurs ikke ble åpnet før oktober 2011. Derfor anbefaler Østvold bostyret å vurdere om det er grunnlag for å fremme erstatningskrav mot styret.

- Videre anbefaler jeg at bostyret oversender denne innberetningen til politiet for en vurdering av eventuelt straffeansvar for unnlatelse å begjære oppbud da insolvens inntrådte, skriver Østvold ifølge DN. Rønningen har ikke villet kommentere saken overfor DN.