Zalo har gjentatte ganger topper TNS Gallups måling av Norges sterkeste merkevarer. Nå får Orkla-eide Lilleborg konkurranse fra den internasjonale merkevaregiganten Procter & Gamble, som lanserte sitt oppvaskmiddel Yes på det norske markedet denne måneden.

Les mer:

Giganter i såpekrig

Yes har tilsvarende posisjon i Sverige som Zalo har i Norge, og er en av Sveriges best likte merkevarer. Men Lilleborg kommer ikke til å justere på reklamebudsjettene som følge av den nye konkurransen, i følge markedsdirektør Runar Pahr Andresen fortsetter de med samme kurs som før.

- Zalo er en av Norges største og mest kjente og kjære merkevarer og har alltid hatt klare planer siden 1951. Vi kjører på med kampanjer for Zalo, uavhengig av om Procter & Gamble lanserer sin konkurrent i Norge. Vi jobber kontinuerlig med kampanjer og sikrer at Zalo er det mest effektive oppvaskmiddelet i Norge, sier han til Kampanje.

- Tror du Yes vil klare å opparbeide seg samme posisjon i Norge som i Sverige?

- Det er supert at de kommer inn og konkurrerer med oss. Det skjerper oss også. Det å ta posisjonen som den kjæreste merkevaren i Norge, det skal de jobbe lenge med å få til. De bør heller ha fokus på å etablere seg i Norge. Det man må huske på er at Zalo har en veldig lojal og stor brukerbase. Den er omtrent i alle norske hjem og folk bruker Zalo til langt mer enn oppvasken. Det er alt fra flekkfjerning til sykkel- og båtvask, og som en anekdote så bruker til og med noen brannmenn Zalo for å få ekstra skum når de slukker brann.

- Hvor lojale er folk til oppvaskmidler?

- Vi har en veldig solid markedsandel, så lojaliteten er derav. Det er mange konkurrenter som har prøvd seg, men det er få grunner til å bytte fra et produkt som fungerer utmerket og som har gjort det i over 60 år.

- Er Yes for sent ute?

- Nei, det er aldri for sent å komme inn i et marked. Det vil helt sikkert være noen kunder som vil prøve og kanskje også fortsette med Yes. Det må vi leve med. Men vi er ganske trygge på at Zalo er en meget sterk merkevare og et meget sterkt produkt. Det er meget få grunner for norske forbrukere til å gå bort i fra Zalo.