Til tross for at regjeringens klimamelding er den nest mest omtalte mediesaken i mars og februar, har den kun gjort inntrykk på hver tiende nordmann. Og flere reagerer med tristhet enn glede på det som ble beskrevet som SVs store seier.

Det kommer frem i undersøkelsen AgendaTracker som kartlegger hvilke mediesaker nordmenn har fått med seg og hvordan de reagerer på dem. Agenda Tracker gjennomføres som et samarbeid mellom kommunikasjonsbyrået PR-operatørene, meningsmålingsinstituttet YouGov Norway og medieanalysebyrået Retriever.

- At klimameldingen ikke har satt sterkere spor bekrefter en slags miljøtretthet vi har sett en økende tendens til de siste årene. Partier som har løftet miljøsaken er ikke blitt belønnet for dette ved de siste valgene, og det er også blitt et annet klima i mediene for å ta imot innspill om miljøsaker, sier rådgiver Sigurd T. Skjefstad i PR-operatørene til Kampanje.

Men ikke uventet er det 22. juli-rettssaken som både har gitt flest oppslag og gjort sterkest inntrykk på oss nordmenn i månedene mars og april.

Her kan du lese mer om hvordan vi har konsumert medier om de grufulle hendelsene 22. juli og rettsaken som pågår i disse dager i Oslo Tingrett.

Klimatrøtte
Om tallene som viser at klimameldingene kun gjorde inntrykk på ti prosent av befolkningene må det være enda verre for regjeringen å se hva slags inntrykk folk sitter igjen med. Mens bare 16 prosent oppgir at sakene gjorde dem glade, sier 54 prosent at de ble triste/opprørte av det som er beskrevet som SVs store seier i den rød-grønne regjeringen.

Enda mer negative reaksjoner får sakene om Utenriksdepartementets pengestøtte til Felix Tschudis nordområdeprosjekter. Tschudi er venn av utenriksminister Jonas Gahr Støre, og mandag denne uka måtte begge to møte i en åpen høring for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Hele 70 prosent er opprørt over det som er kommet fram, og kun 22. juli-rettssaken og Nord-Koreas rakettoppskyting har skapt flere negative reaksjoner.

Her ser du sakene som gjorde oss mest triste i mars og april (i parentes prosentandel som svarte at nyhetssaken gjorde dem litt eller meget triste/opprørte):

  • Rettssaken mot Anders Behring Breivik etter terrorhandlingene 22. juli (92 prosent)
  • Nord-Korea prøveskyter rakett (85 prosent)
  • Utenriksdepartements pengestøtte til Felix Tschudi (70 prosent)

Av andre store mediesaker som har gjort inntrykk i mars og april er Altinn-problemene i forbindelse med selvangivelsen og statsrådskiftene i regjeringen. Samtidig fortsetter norske medier sin hyppige rapportering fra den republikanske nominasjonsvalgkampen i USA – uten av det gjør nevneverdig inntrykk.

- Til tross for mer enn 3.000 oppslag bare i disse to månedene, oppgir kun ni prosent at dette var saker som gjorde inntrykk på dem. Av de 10 største mediesakene var det bare Birkebeinerrennet som gjorde mindre inntrykk. Siden dette bekrefter funn vi har sett tidligere i vinter, bør redaksjonene stille seg spørsmål om dette er noe som er morsommere å rapportere fra, enn det er å få rapporter om, sier nordisk analysesjef Kristina Nilsen i Retriever.

Her ser du sakene som gjorde oss mest glade i mars og april (i parentes prosentandel som svarte at nyhetssaken gjorde dem litt eller meget glade):

  • Birkebeinerrennet (81 prosent)
  • Audun Lysbakken trekker seg som barne-, likestillings- og inkluderingsminister (41 prosent)
  • Statsrådskifter i regjeringen: Heikki Holmås og Inga Marthe Thorkildsen erstatter Erik Solheim og Tora Aasland og ny klimamelding fra regjeringen (begge 16 prosent)

Her ser du en oversikt over de ti største mediesakene i mars og april 2012 (Tallene viser antall medieoppslag som har nevnt eller omtalt saken):

Plassering

Nyhetssak

Medieoppslag

1.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik etter terrorhandlingene 22. juli.

37.885

2.

Ny klimamelding fra regjeringen

3.538

3.

Den amerikanske nominasjonsvalgkampen

3.069

4.

Utenriksdepartements pengestøtte til Felix Tschudi

1.990

5.

Audun Lysbakken trekker seg som Barne-, likestillings- og inkl.minister.

1.449

6.

Altinn-trøbbel

1.248

7.

Nord-Korea prøveskyter rakett

1.216

8.

Statsrådskifter i regjeringen: Heikki Holmås og Inga Marthe Thorkildsen erstatter Erik Solheim og Tora Aasland

1.047

9.

Birkebeinerrennet

1.031

10.

Norwegians pilot-konflikt

676