Høsten 2011 målte vi at optimismen blant ansatte i medie- og kommunikasjonsbransjen var på laveste nivå på mange år. Nå ser den negative perioden ut til å være over, i alle fall for en stund. Bransjen gleder seg!

Nesten 40 prosent av de spurte i Mediabemannings lønns- og arbeidsmarkedsundersøkelse 2011 mente vi gikk mot tøffere tider. Til sammenligning var prosent-tallet 20 på samme spørsmål i 2009. Stemningen i fjor høst var langt mindre lystig enn tidligere.

Utviklingen i medieinvesteringene og optimismen har derimot vist en positiv trend siden den gang, og dette gir utslag på mange måter, blant annet i profilerte jobb-bytter, økt innovasjon, større investeringsvilje blant annonsørene og mange som skal jakte på de riktige hodene i bransjen.

At de store medie- og kommunikasjonsselskapene på rad og rekke leverer gode resultater, gjør ikke optimismen mindre. TV 2 leverte et resultat før skatt på 490 millioner av en omsetning på 3,2 milliarder i 2011. A-pressen leverte en driftsmargin på 12 prosent, mens Schibsted leverte en tilsvarende driftsmargin på 15 prosent. Kommunikasjonshuset Try leverte godt, med et driftsresultat på 33 millioner kroner og en byråinntekt på 138 millioner i 2011.

Vi skal heller ikke glemme at mange mindre selskaper innen rådgivning, utvikling og produksjon av reklame og kommunikasjon gjør det bra om dagen og leverer vekst og gode resultater.

At IRM Norsk Mediestatistikk, INMA og Mediebyråforeningen også melder om vekst i 2012 i reklamemarkedet, gjør også godt for selvtilliten i mediemarkedet. Samtidig er det ennå en stor utfordring for mediebransjen å skape høye digitale brukerinntekter.

Sett fra utsiden kan det virke som det er uvanlig mange som bytter jobb i mediebransjen for tiden. Vi i Mediabemanning er ikke så sikre på antallet er mye høyere enn for eksempel samme tid i fjor, men det er liten tvil om at personene som flytter på seg og stillingene de går fra og til er mer profilerte enn tidligere. Jeg tror mange kjenner seg igjen i at trygghetsfølelsen er på plass igjen. Dette bidrar også til at de som sitter i høyere stillinger føler at tiden er inne for å søke nye muligheter.

La oss for ordens skyld dele jobbmarkedet i vår bransje i to kategorier: de som har kort erfaring og som klatrer raskt i karrierestigen både hva ansvar og lønn angår, og kategorien med etablerte bransjefolk som har mange års erfaring, en komfortabel posisjon og som oftest god lønn.

Når vi treffer sistnevnte kategori er det sjelden lønnsvekst er et tema i motivasjonen for et jobbskifte. Det er allikevel unntaksvis vi opplever at kandidater betaler for å bytte jobb (altså går ned i reallønn), men det forekommer at motivasjonen for å ta del i spennende utvikling eller tilegne seg ny kompetanse veier betydelig tyngre enn lønningsposen.

Som arbeidsgiver er det neppe et mål å bidra til sterk lønnsvekst i en allerede godt betalt bransje. Samtidig ønsker du sikkert å konkurrere om de beste folkene med den rette motivasjonen for å jobbe i ditt selskap. Da kan det lønne seg å trykke på de rette knappene hos kandidaten. Siden ingen kandidat eller arbeidsgiver er komplett kan det være en fin øvelse å, i sammen med kandidaten, kartlegge områdene hvor man kan ha noe å lære fra hverandre. Om du er i ferd med å ansette en spesialist innen et felt som er nytt for dere, bør selskapet gjøre plass for et forum hvor vedkommende kan dele sin kunnskap. Et avklart og tydelig mandat er vanskelig i en verden hvor markedet og organisasjonen forandrer seg fort, men ofte helt nødvendig om du skal sikre deg ambisiøse folk.

Det er spennende når vi opplever at våre kunder tilpasser seg den tilgjengelige kompetansen gjennom å endre på enkelte forventninger eller forutsetninger for ansettelsen. Det er selskaper som er fleksible og som tilpasser seg sine omgivelser som har de beste forutsetningene for markedstilpasning.

Denne fleksibiliteten kan dessuten ha overraskende positiv innvirkning på lønnskostnadene.

Mer optimisme skaper høyere forventninger til lønn, men det reder også grunnen for å skape motivasjon for oppgaver og utfordringer som selskapet og deres ansatte står ovenfor. Hvis man investerer tid og engasjement i kandidaten og stillingen denne skal fylle, vil dette kunne lønne seg når formalitetene skal på plass.

Solide prosesser øker sannsynligheten for å lykkes!

Ole Janzso, Partner og rådgiver i Mediabemanning AS