Suksess i sosiale medier har gjennom en rekke innlegg den senere tiden blitt debattert. Men ett verdifullt aspekt er utelatt i debatten; verdien av informasjon. Å utnytte informasjonen som er å finne i sosiale medier er vel også å bruke plattformene? Kanskje er det raskeste vei til å oppnå bedriftens mål.

Sosiale medier gir oss en enorm innsikt i hva de ulike målgruppene gjør, hva de trigges av og hvordan de oppfører seg. Dette gjelder både de som er svært aktive og de som er mindre aktive. Det gir bedrifter veldig gode muligheter til å bruke sosiale medier som et verktøy for å øke omsetning, rekruttere, bygge merkevare og mye mer. Sosiale medier har på mange måter blitt den nye kilden til research og markedsinnsikt, om man evner å bruke den riktig.

For de fleste bedrifter er sosiale medier en gullgruve når det kommer til informasjon, men svært få klarer å analysere den og i neste omgang omsette den i bedre beslutninger. Har man gode systemer for å håndtere denne informasjonen kan sosiale medier være en viktig bidragsyter til å oppnå virksomhetens mål.

Et eksempel. Nylig gjorde SAS Institute sammen med FN en innholdsanalyse av sosiale medier gjennom innovasjonsinitaitivet «Global Pulse» i USA. Analysen viste at man kunne forutse økning i arbeidsledighet i USA ved å se på aktivitet i sosiale medier. Økt prat om å redusere dagligvareinnkjøp, økt bruk av offentlig transport og innbytte til billigere bil var alle indikatorer for økt arbeidsledighet. Analysen viste også felles indikatorer man kunne se i etterkant.

Hva forteller dette oss og hvordan bruker vi det? Eksempelet over viser at prat i sosiale medier kan være et meget verdifullt supplement til offisiell statistikk for politikere og offentlige etater. Man vil kunne håndtere forstyrrende hendelser og dempe negative effekter av økt arbeidsledighet. Dette er i høyeste grad overførbart til bedrifter for å kunne se trender og også utnytte de mulighetene man har og ikke minst kan få. I tillegg kan informasjon fra sosiale medier gi virksomheten avgjørende innsikt i hvordan man leverer, både produkt og servicekvalitet. I dag er det altfor få som lar muligheten gå fra seg.

Informasjonen kan også være svært verdifull for produktutvikling og innovasjon. Sparebank1 er et godt eksempel på hvordan både engasjement og informasjon kan brukes i produktutvikling innen et relativt tradisjonelt marked som bank og finans er. Banken har sett på hva forbrukerne vil ha, bedt de komme med innspill og laget produkter deretter.

Verdien av sosiale medier ligger ikke nødvendigvis bare i interaksjonen man har eller ikke har, den ligger vel så mye i informasjonen man finner der, om man makter å bruke den effektivt og riktig. Det er på tide å ta ett skritt tilbake - å utnytte informasjon er et effektivt første skritt for å bruke sosiale medier.

Øivind Magnussen er seniorrådgiver i SAS Institute.