Norsk InternettPanel (NIP) vil fra og med i dag rapportere såkalte «overnight»-tall til hele det norske nettmarkedet.

Det bekrefter forskningssjef for medier i TNS Gallup, Knut-Arne Futsæter, overfor Kampanje.

- Dermed får man tallene mye raskere enn hva som har vært mulig tidligere. Nettstedene kan dermed følge med gårsdagens bruk, både med hensyn til hvor mange og hvem som bruker ulike tjenester. NIP vil dermed bli et enda sterkere redaksjonelt verktøy. Kommersielt vil dette også bety mye både for nettstedene og mediebyråene fordi de raskt vil kunne dokumentere hvor mange som har brukt ulike tjenester og nettsider, forteller Futsæter.

- Dette betyr at Norsk InternettPanel kan rapportere data like raskt som tv-undersøkelsen, sier fagsjef i Mediebedriftene, Geir Engen.

Han er fornøyd med at TNS Gallup nå kan levere daglig data med nettbruken til hele 5.000 personer. Dette vil løfte dokumentasjonen av nettbruk ytterligere, mener Engen.

Demografisk måling
På oppdrag av MBL og Nettforum lanserte TNS Gallup for to år siden NIP. Bakgrunnen for internettmålingen var at markedet ønsket en felles metode for hvordan internett måles og rapporteres i Norge, for å få et ensartet grunnlag for sammenligning av norske nettsteder, godkjent av en uavhengig tredjepart.

- Det var også et behov for et internettpanel, en kilde til demografisk måling av personer på nettet, og ikke bare telling av informasjonskapsler og enheter, og således en bedre måling for sammenligning mot de offisielle mediemålingene til tv, radio, avis, blader/magasiner, sier Futsæter.

NIP gir informasjon om hvem som besøker hvilke nettsteder og hvordan nettstedene brukes. Målingen gir data på personnivå om eksempelvis antall besøkende, tidsbruk, og demografi.

- Dette danner grunnlag for viktig informasjon for både medier, mediebyråer og annonsører, og er med på å skape en felles «valuta» i det norske mediemarkedet, sier Futsæter.

Fra 28 dager til døgntall
For at NIP skal kunne levere offisielle sammenlignbare representative data ut i markedet, følger strenge krav til validering, kvalitet og stabilitet.

- Som følge av dette, ble det i oppbygningsfasen av NIP, rapportert endelige offisielle data ut i markedet etter en valideringsperiode på 28 dager. NIP er nå et stabilt panel med et representativt utvalg på over 5.000 daglig valide panelmedlemmer, slik at vi nå kan gå over til å rapportere gårsdagens paneldata til markedet, forteller Futsæter.

Han fortsetter:

- Overgangen til å rapportere gårsdagens data gir raskere tall til markedet og aktualiserer bruk av data fra NIP, både når det gjelder sammenligning på tvers av nettsteder og for sammenligning mot andre medier. Mediehusene får mulighet til å bruke gårsdagens bruksdata ut i markedet for å profilere aktuelle aspekter ved nettstedet og det aktualiserer bruk av NIP-data for mediebyråer og annonsører, som kan bruke ferske bruksdata både til medieplanlegging og kampanjeevaluering.

Dette forteller målingene
Hva er så forskjellen på de ulike nettmålingene i nettmarkedet?

Topplisten som TNS Gallup har rapportert ukentlig er basert på trafikkmålingen TNS Scores. Forskjellen mellom de to målingene er at det i Scores måles treff fra unike nettlesere mens i NIP måles trafikken fra unike personer. Scores er en ren cookie-basert browsermåling. Forholdet mellom informasjonskapsler/cookies og personer er ikke et 1:1- forhold og det er mange faktorer som påvirker dette, blant annet cookie deletion, at hver person bruker flere nettlesere og omvendt at flere personer kan bruke samme nettleser.

NIP er et såkalt cookie-tracking- panel. Ved hjelp av en cookie (informasjonskapsel) i panelmedlemmenes nettlesere registreres besøk på de nettsidene som er med i målingen.

- Det vil si at følger et representativt panel for internettbruk fra enkeltpersoner, som gir et riktigere bilde av den overordnede bruken av nettsidene per person og ikke per nettleser, samt at det muliggjør demografisk profil av brukerne, sier TNS Gallups markedssjef for digitale medier, Kathrine Ytterdal Sørum, til Kampanje.