I helgen ble det kjent at Stian Lyberg forlater sjefsstilingen i Aegis Media Norge-byrået Vizeum til fordel for en stilling i PR-operatørene, som han var med å grunnlegge i 2003. Vizeum blir dermed det femte og siste byrået i konsernet som gjennomgår et sjefsskifte.

Les mer:

Slutter i Vizeum

Magne Uppman tok over sjefsstillingen i iProspect etter fusjonen med Qualitè Search Marketing i mai i fjor, Morten Isachsen forlot Dist Creative etter fusjonen med Creo i høst, Eldar Skylstad forlot Carat i desember, Caroline von Hoyningen-Huun tok over sjefsstillingen i Isobar etter Paal Fure i mars i år. Paal Fure selv tok samtidig over etter Helge Onsum som toppsjef i Aegis Media.

Tilfeldig
Men at alle sjefsstillingene byttes ut på under ett år beror på tilfeldigheter, ifølge Fure.

- Det er rett og slett et produkt av forskjellige individers beslutninger, som uavhengig av hverandre skjer i løpet av ett års tid, Man kan kanskje si at det er i omskiftelige tider i et marked preget av endring at enkelte tenker gjennom sin egen situasjon, men jeg bare registrerer at dette skjer helt uavhengig av hverandre, sier han til Kampanje.

- Hva gjør det med Aegis Media at konsernet ser så annerledes ut nå enn det gjorde for kort tid tilbake?

- Det kommer inn nye ledere i de ulike byråene, men det er ikke noe kursskifte som har fremprovosert dette. Vizeum og Carat eksisterer i hver sin del av markedet og de vil fortsette med nye ledere. Fremtiden til Isobar er å videreutvikle det vi bygde opp i løpet av fjoråret. Og når det gjelder iProspect, som er det selskapet som har hatt den mest rivende utviklingen, er det bare en akselerasjon og ikke et skifte i strategi.

På sjefsjakt
Samtidig må Fure finne to nye ledere til å fylle sjefsstillingene i mediebyråene Carat og Vizeum. Carat har stått uten toppsjef siden Eldar Skylstad i desember i fjor annonserte en overgang til en konsulentjobb i søsterbyåret Dist Creative.

- Når det er denne samtidigheten er det viktig at prosessen med å finne og velge nye ledere er god og at vi kommer med informasjon i god tid før planlegging av neste år skal starte. Det skjer på høsten, så for meg som styreleder i de ulike selskapene er det viktig å få en løsning på plass og få det kommunisert i god tid, sier Fure.

- Hvorfor har det tatt så lang tid å finne ny Carat-sjef?

- Jeg var ikke en del av første fasen der, men jeg kan på generelt grunnlag si at det er en jobb utrolig mange var og er interessert i. Det var tidkrevende å komme ned til en shortlist, og da jeg overtok prosessen måtte jeg selvfølgelig områ meg litt. Jeg tar sikte på å være klar med en løsning i løpet av to uker.

- Håper du lederkabalen snart er lagt for Aegis?

- Ja, men det viktigste for meg er lederskapet i hvert byrå, og ikke nødvendigvis enkeltmennesket hver for seg. Det er et sammensatt lederskap å drive byråer i 2012.

- Men stabilitet er fortsatt viktig?

- Det er klart, men når det er sagt er det slik at hvert av våre 5 byråer har en god og stabil virksomhet.