Det er Finansavisen som i dag omtaler 2011-tallene til tv-produksjonsselskapet Limelight Film & TV, som eies av Nice Entertainment Group. Resultat etter skatt i Limelight Film & TV endte på fire millioner kroner i minus, mens driftsinntektene falt fra 62,1 millioner kroner i 2010 til 38,2 millioner kroner i 2011.

- Omsetningsnedgangen i fjor skyldes at programserien «Sykehuset» ikke ble fornyet av TV3. Sykehuset kjørte fem dager i uken, vår og høst, og var et kjempestort prosjekt for Limelight, sier administrerende direktør Morten Aass i Nice Entertainment Group, til Finansavisen.

For inneværende år budsjetterer Limelight med en omsetning på rundt 40 millioner kroner, men Aass sier til Finansavisen at han ikke tror de får svarte tall før i 2013.

LIMELIGHT

2011

2010

Endring

Driftsinntekter

38,2

62,1

-38,5 %

Driftsresultat

-5,3

-1,0

-

Resultat før skatt

-5,5

-1,1

-

Alle tall i millioner kroner. Kilde: Finansavisen