Konkurransetilsynet har varslet partene om at det vurderer å nedlegge forbud mot at A-pressen overtar avisene Varden, Fredriksstad Blad, Drammens Tidende og Tønsbergs blad fra Edda Media. Det kommer frem i en pressemelding i dag.

Meldingen kommer bare timer etter at Medietilsynet varslet om at de står fast på sin foreløpige konklusjon om at kjøpet strider mot de regionale eierskapsbegrensningene i medieeierskapsloven.

Les mer:

Kan stoppe Edda-kjøpet

- Våre undersøkelser viser at oppkjøpet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for reklameannonser i papiravis i områdene Telemark, Fredrikstad, Drammensregionen, og regionene Tønsberg og Holmestrand, forteller konkurransedirektør Christine Meyer i meldinget.

Tilsynet har også funnet at oppkjøpet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for nyhetsformidling i Telemark.

Funnene er blant annet basert på en spørreundersøkelse Konkurransetilsynet har gjennomført blant abonnenter og annonsører i seks av partenes papiraviser.

- Vi har derfor varslet partene om at vi vurderer å forby deler av oppkjøpet, sier Meyer.

Dagens varsel fra Konkurransetilsynet om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 virkedager på å kommentere tilsynets foreløpige vurderinger. Tilsynet har deretter 15 virkedager til å treffe endelig vedtak i saken.

A-pressen sier i en pressemelding at de er tilfreds med at Konkurransetilsynet gir uttrykk for at de ikke vil nedlegge forbud mot sammenslåingen av A-pressen og Edda Media.

- Konkurransetilsynet har varslet at det ikke er grunnlag for å forby foretakssammenslutningen, men at det er deler av transaksjonen som det er aktuelt å gripe inn mot. Dette er en viktig avklaring for den videre prosessen. Vi vil nå gå i dialog med myndighetene for å finne løsninger på de bekymringer tilsynet har, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen i meldingen.

Eriksen sier videre Konkurransetilsynets varsel er som forventet etter diskusjonene A-pressen har hatt med tilsynet.

- A-pressen mener det ikke er grunnlag for den bekymring Konkurransetilsynet gir uttrykk for, og vil nå utdype dette overfor tilsynet.