2011 ble et solid år for byrået i Møllergata. De økonomiske tallene for fjoråret viser at byråinntekten i pr-byrået økte rekordstore 27,5 millioner kroner og overskuddet var blant selskapets aller beste.

Nå benytter selskapets partnere med daglig leder Øystein Bonvik i spissen tiden til å kjøpe ut de eksterne deleierne. PR-operatørene har nemlig helt siden oppstarten i 2003 vært deleid av det eksterne investeringsselskapet, Trond & Trond Invest. Trond & Trond Invest gikk opprinnelig inn med 45 prosent i selskapet ved etaberlingen av PR-operatørene i desember 2003, men solgte seg deretter ned til 22,5 prosent.

Det er posten på 22,5 prosent som selskapets partnere nå overtar.

- Vi har brukt noen år på å finjustere vår posisjon i byråjungelen, og føler at vi endelig er kommet dit vi ønsker å være. Med PR-operatørene og etableringen av Spre har vi flere ben å stå på, noe som kommer både oppdragsgivere og ambisiøse ansatte til gode, sier sjefen i det nyopprettede selskapet Mereris Øystein Bonvik.

Det var i forbindelse med 2011-resultatet at Bonvik gikk ut med den nye selskapsstrukturen i PR-operatørene og som i dag nærmer seg en liten «konsernmodell». Aksjeselskapet byttet navn til Mereris, som igjen består av de to byråene PR-operatørene og nyetableringen Spre.

Bonvik sier det tilbake i 2003 var naturlig for et forholdsvis ungt byrå å ha med noen eksterne eiere og at det har vært nødvendig for å komme dit de er i dag.

- Men i dag er internt eierskap en naturlig forlengelse av utviklingen vår, fordi det gir oss økt kontroll samtidig som det sikrer motivasjon for videre vekst og satsing. Langsiktig vil det aldri være hensiktsmessig med eksterne eiere i et konsulentmiljø, sier Bonvik.

Henter tilbake partner
Samtidig med at Bonvik kvitter seg med sine eksterne investorer henter Bonvik også tilbake en av de opprinnelige partnerne i PR-operatørene, Stian Lyberg. Lyberg finner dermed veien tilbake til sine gamle kollegaer i Møllergata etter en periode som administrerende direktør i mediebyrået Vizeum.

Les også: Slutter i Vizeum

Lyberg var en av gründerne som tok initiativet til etableringen av PR-operatørene i 2003 og når han nå er tilbake i selskapet han var med å starte opp, går han inn som daglig leder i pr-byrået Spre. Daglig leder i PR-operatørene blir som tidligere kommunisert Petter Thorendal.

Les også: Snur opp ned på PR-operatørene

Nye aktive aksjonærer etter overtakelsen i eierselskapet Mereris blir dermed i tilegg til Øystein Bonvik, Stian Lyberg og Petter Thorendahl; Martin Pira, Petter Gjelsnes, Aina Lemoen Lunde og Ronny Kjeserud.

Honorarinntektene i Mereris i 2011 endte på 27,5 millioner, mot 23,2 millioner året før. Resultatet før skatt endte på 3,3 millioner, en økning på hele 160 prosent i forhold til 2010. Bonvik sier at eierne er godt tilfreds med fjoråret og at alt så langt tyder på et enda sterkere 2012.

- Det svinger relativt raskt i vår verden, og det skader ikke å være litt nøktern optimist. Så langt i år ligger vi godt foran budsjett, og mye tyder på at tempoet faktisk vil øke. Vi er nok ikke alene om å oppleve dette, og noe sier meg at det blir en ganske tøff kamp om de smarteste hodene denne våren, sier han.

Totalt så jobber det 25 mennesker i selskapet og på oppdragssiden finner store kunder som Microsoft, Samsung, Statoil Fuel & Retail, Veidekke, Scandic Hotels, Sektor Eiendomsutvikling, Avis og Nespresso.