Erlend Engh Brekke skal lede etableringen av First House-kontoret i Brussel.

- Vi er svært godt fornøyd med ansettelsen av Erlend Engh Brekke. Han vil bistå våre kunder med å forstå og overvåke initiativ og regelverk i forkant av EUs og ESAs beslutningsprosesser. En annen viktig oppgave vil være å hjelpe våre kunder til å forstå praktiske, økonomiske og juridiske følger av konkrete EU-/EØS-beslutninger. Vi bistår også våre kunder med å få gjennomslag og innflytelse i viktige prosesser, og Brekke vil med sin erfaring være sentral i denne rådgivningen og utviklingen av vår virksomhet i Brussel, sier administrerende direktør Per Høiby.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Det er så mye vi kan hjelpe norske aktører med i møtet med EU byråkratiet her i Brussel, og behovet for hjelp og kunnskap er stort. Dette gjelder næringsliv, kommuner, offentlig forvaltning og organisasjonslivet, herunder LO og NHO og alle andre arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. First House har et fantastisk team av rådgiver, ambisjoner og spennende planer som jeg ønsker å bidra til å realisere, sier Brekke. Brekke starter i First House allerede 16. april.

Brekke kommer fra stillingen som daglig leder for Brusselkontoret. Han har studert statsvitenskap ved NTNU og Universitetet i Oslo. Han har også studert europastudier ved Sciences Po i Paris og arbeidet ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også presseerfaring fra blant annet Tønsbergs Blad og Morgenbladet.