Medietilsynet varslet i dag A-pressen og Mecom om at deres foreløpige konklusjon om at kjøpet er i strid med de regionale eierskapsbegrensningene i medieeierskapsloven står fast etter høringsrunden.

En endelig avgjørelse vil komme i månedsskiftet mai/juni. Før det får A-pressen mulighet til å komme med forslag til tiltak som kan løse problemene oppkjøpet reiser.

Les mer:

Kan stoppe Edda-kjøpet

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen er ikke overrasket over varselet.

- Dette har vi vært forberedt på. Vi er jo uenige i den vurderingen, men samtidig legger jeg merke til at Medietilsynet er veldig opptatt av at vi nå skal gå inn i drøftelser for å finne minnelige løsninger. Jeg oppfatter dette foreløpige varselet langt på vei som en klarering av avtalen på vilkår. Det er jo ulike vedtaksformuleringer, men det er understreket at de bare er aktuelle dersom vi ikke kommer ttl enighet om løsninger, sier Eriksen til Kampanje.

- Jeg opplever at dette er et viktig skritt i retning av at vi kan gjennomføre dette og vi er der vi nå på mange måter har lagt til grunn at vi skulle være i saksbehandlingen.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke forslag som kan være aktuelle for å løse problemet.

- Jeg har ingen kommentarer til konkrete løsninger nå. Det skal vi drøfte sammen med Medietilsynet.

- Blir det vanskelig å komme unna avissalg?

- Medietilsynet har formulert et foreløpig vedtak som går ut på det, gitt at vi ikke blir enige om minnelige løsninger.

- Hva ligger i det?

- Nå får vi sette oss ned og se på hvordan vi kan håndtere dette. Det viktige er å finne løsninger både Medietilsynet og A-pressen kan være er enige om.

- Er du like optimistisk nå som du har vært tidligere?

- At vi får godkjent kjøpet av Edda Media, det er jeg helt sikker på. Så er spørsmålet selvsagt hvilke løsninger vi må gjennomføre i noen avgrensede geografier.