I flere år har sentrale aktører i mediebransjen etterlyst en ny medieeierskapspolitikk. I morgen får mediekonsernene svar på hvorvidt de er blitt hørt. For da skal den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen presentere sine forslag til ny eierskapslov.

Kulturminister Anniken Huitfeldt har invitert til en pressekonferanse klokken 10.30 tirsdag. Leder av ekspertgruppen, Mona Søyland, presenterer utredningen av loven.

- Ekstrem konsentrasjon
Det er knyttet spenning til om ekspertgruppen foreslår å endre eierskapsgrensene nasjonalt og regionalt.

- Jeg håper de foreslår at den nasjonale grensen senkes, ikke at den bør heves, sier Helge Østbye, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, til Kampanje.

- Jeg håper at myndighetene fortsatt vil se på mediene som så spesielle at det fortsatt skal være en egen medieeierskapslov som regulerer markedet og at man ikke overlater alt til konkurransemyndighetene.

- Hvorfor trenger vi en egen medieeierskapslov?

- Jeg mener det er spesielle sider ved mediene som tilsier at man trenger en slik lov. Mediene har et ansvar og en rolle som er viktig for samfunnet som helhet, hvor eierkonsentrasjon får konsekvenser utover det rent økonomiske. Hensynet til mangfold og ytringer gjør at det er viktig med en lovgivning og den må i hovedsak gi klare grenser for når tilsynsmyndighetene kan gripe inn. 33 prosent-grensen i det nasjonale markedet synes jeg er veldig høy. Da loven opprinnelig ble vedtatt var grensen 20 prosent, men det er blitt praktisert en grense på 30 og 33 prosent. Hvis man tillater et marked som består av tre store medieaktører aktører, så er det en ekstrem konsentrasjon i forhold til ytringer og mangfold. Så jeg vil heller ha en lavere enn høyere grense, sier Østbye.

Regjeringen vil begrense mediemakten
Uansett hva ekspertgruppen måtte komme fram til, så vil Østbye bli delvis hørt av den sittende regjeringen. Kulturministeren har fastslått at regjeringen kommer til å legge fram en ny lov som vil begrense medieeierskap i Norge. Fri flyt av eierskapsmakt er uaktuelt, ifølge Huitfeldt

- Ja, vi behøver eierskapsbegrensninger. Dette bør ikke være et helt fritt marked. Mediemarkedet må reguleres, sa Huitfeldt til Kampanje i desember 2011.

Det var i mai i 2011 Regjeringen satte ned ekspertgruppen som skal gjennomgå reglene for eierskap i medier.

- Med de store endringene vi har sett på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, er tiden moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene, for å se om det er behov for å tilpasse dem etter medielandskapet, sa kulturminister Anniken Huitfeldt den gangen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt varslet før jul at regjeringens mål er å ha på plass medieeierskapsloven i 2012.

- Ja, vi har som mål at den skal legges fram for Stortinget neste år, i alle fall deler av loven, sa kulturministeren til Kampanje i desember.

Ekspertgruppen består av advokat Mona Søyland (leder) i Simonsen Advokatfirma, professor Øystein Foros ved NHH og førsteamanuensis Tanja Storsul ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Gruppen, stilte følgende spørsmål til medieaktørene under høringsmøtene i november og desember 2011.

  • Hvilke konsekvenser (positive og negative) har dagens regulering av medieeierskap for din virksomhet/dine medlemmer?
  • Hvilken betydning kan regulering av eierskap i elektroniske medier få for din virksomhet/dine medlemmer?
  • Hvilken betydning kan regulering av vertikal integrasjon i medieeierskapsloven få for din virksomhet/dine medlemmer?

Ekspertene fikk eksperthjelp
En rekke mediebedrifter og organisasjoner har deltatt i høringsprossen, både i møter med ekspertgruppen og gjennom skriftlige svar.

Under sitt arbeid med å utrede eierskapsloven har ekspertgruppen også hentet inn hjelp fra tre eksterne aktører: Professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo leverte en medievitenskaplig vurdering av loven i januar mens Econ Pöyry bisto med faktaanalyse. I tillegg mottok gruppen en samfunnsøkonomisk analyse av mediemarkedet i midten av november, utarbeidet av professor Lars Sørgard og professor Hans Jarle Kind ved NHH i Bergen.

Eli Skogerbøs medievitenskapelige rapport konkluderte med at eierskap i mediemarkedet fortsatt bør reguleres for å hindre maktkonsentrasjon og mindre mangfold. En maktgrense på omtrent 30 prosent vil bidra til at det norske mediemarkedet forsatt vil ha tre store eiergrupper, slik det fortsatt er i dag (Schibsted, A-pressen og Edda Media, red. anmerkning).

Les mer: Anbefaler regulering av mediene

Før jul omtalte også Kampanje den andre rapporten som skal presenteres på konferansen i Bergen onsdag. Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, begge professorer ved Norges Handelshøyskole i Bergen, har skrevet ”Samfunnsøkonomisk analyse – regulering av mediemarkedene” på oppdrag for ekspertgruppen.

Kind og Sørgard vurderer i rapporten i hvor stor grad det er ønskelig at mediemarkedene reguleres, og ser blant annet på positive og negative sider ved at medier samles på få hender i et marked. Store fusjoner avvises for kategorisk, mener de.

- Kontrollerer man over 33 prosent av et mediemarked, har man en tung vei å gå for å få godkjent fusjoner. I konkurransereglene vurderes de store fusjonene mer fra sak til sak, og det burde man etter mitt syn gjort i mediemarkedet også. Det sterkeste argumentet for regulering er vel at man er redd for Berlusconi-lignende tilstander, hvor én aktør kontrollerer mye og begrenser mediemangfoldet. Men samfunnsøkonomisk ser jeg ikke noen gode grunner til at man skal være strengere i mediemarkedet enn i andre markeder, sa Lars Sørgard til Kampanje i november.

Les hele saken:

- Fusjoner kan styrke mediemangfoldet

Godkjente Media Norge-fusjon
I ekspertgruppen sitter Tanja Storsul, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Storsul satt i Klagenemnda for eierskap i medier da nemnda overkjørte Medietilsynet og godkjente Media Norge-fusjonen i 2008. Nemnda stilte imidlertid som krav at Schibsted måtte selge seg ned i Polaris Media, som blant annet utgir Adresseavisen. Først i høst solgte Schibsted aksjeposten på 36,3 prosent til tre svenske medieselskaper og en internasjonal investor for til sammen 426 millioner kroner etter å ha parkert den i over to år i meglerhuset Enskilda.