Presis klokken 09.00 i dag startet straffesaken mot terror- og massedrapstiltalte Anders Behring Breivik i rettssal 250 i Oslo tingrett. 1500 mediefolk er akkreditert til den største rettssaken i Norge i fredstid.

De siste dagene har flere uttalt at de frykter at terrorsaken i Oslo tingrett skal utvikle seg til å bli et regelrett mediesirkus. Deriblant pårørende og overlevende etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

- Det blir et vanvittig svært trykk, det kan nesten bli et sirkus. Jeg syns det er spesielt å se alle trailerne foran tinghuset og ikke minst å se NRK og TV 2 som reklamerer med at de vil være til stede hele tiden. Det er nesten som en OL-sending, bare at det handler om noe mye mer alvorlig enn det, sier lederen for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, Trond Blattmann, til NRK.

Forsvarsadvokat Frode Sulland, som kommenterer saken for NRK, mener det er opp til mediene å hindre at deres dekning av saken får et klart sirkuspreg.

- Det blir et stor medieoppbud under denne saken, det blir mye medieomtale og lange sendeflater på tv, hvilket er naturlig når det er snakk om en så stor straffesak. At noen kan oppfatte stor mediedekning og massivt medieoppbud som et slags sirkus, er nok riktig. Men jeg mener det først blir sirkus hvis mediene utenfor rettssalen ikke holder seg innenfor de etiske grensene. Det gjenstår å se hvordan denne dekningen blir i ukene fremover, sier Sulland til Kampanje.

- Grundig og gjennomtenkt
Sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, avviser at 22. juli-rettssaken er et sirkus.

- Dette blir på ingen måte noe sirkus. Vi snakker om den alvorligste rettssak i Norge siden andre verdenskrig. Alvoret understrekes av den store interessen, men domstolen vil bestrebe seg på å sørge for en så normal rettergang som mulig. Saken kommer til å få en grundig og omfattende dekning av nasjonale medier, og sikkert også internasjonalt, sier Markussen til Kampanje.

Heller ikke VG-redaktør Torry Pedersen går med på at terrorrettssaken fortjener å bli karakterisert som et sirkus, tross det store medieoppbudet.

- Dekningen av rettssaken vil selvfølgelig bli omfattende. Det dreier seg tross alt om det viktigste rettsoppgjøret siden krigen. Selve avviklingen av rettsprosessen vil skje under ledelse av dommerne. Det er all grunn til å forvente at det vil skje i ordnede former. Følgelig tror jeg også mediedekning blir grundig og gjennomtenkt, sier Pedersen til Kampanje.

- Krevende sak å dekke
Sjefredaktørene i de to løssalgsavisene erkjenner at straffesaken mot Anders Behring Brevik byr på store etiske utfordringer for mediene og de ansvarlige redaktørene de ti ukene rettsoppgjøret pågår.

- Det er en meget krevende sak å dekke. Den største utfordringen er knyttet til å sikre varsomhet i beskrivelser knyttet til sakens ofre og mange berørte. Men ut fra erfaring vil jeg tilføye at det i en sak som dette vil skje overraskelser og uventede ting underveis. Selv om man stiller godt forberedt og har prøvd å tenke gjennom alle eventualiteter, vil det måtte tas mange vanskelige avgjørelser underveis, sier Markussen.

Breivik brast i gråt da aktoratet viste massemorderens hjemmelagede propagandavideo om kampen mot islam, hvilket fikk behørig oppmerksomhet alle store medier. I morgen skal den terrortiltalte 33-åringen starte sin forklaring. Da får mediene og redaktørene mer å passe på enn det som har vært tilfellet så langt den første dagen i straffesaken. Retten la ned kringkastingsforbud da det ble avspilt overvåkningsvideoer av bomeeksplosjonen i regjeringskvartalet og lydopptak av nødsamtale fra en jente på Utøya 22. juli.

- Deler av rettssaken vil bli dekket tilnærmet i sanntid. Det gjør at krevende avveininger må foretas fortløpende og hurtig. Hurtighet og sakens omfang forventes å bli det mest krevende, sier VG-redaktør Torry Pedersen.

Egne etiske regler i Dagbladet
Dagbladet har innført egne etiske kjøreregler for dekningen av terrorsaken, forteller Dagbladet-redaktør John Arne Markussen til Kampanje.

- Dagbladet har forberedt egne etiske retningslinjer for hvordan vi skal dekke saken. Disse gjelder med tanke på de etterlatte og fornærmede, drapshandlingene, tiltalte og bilder. Overordnet skal vi være varsom med unødvendige detaljbeskrivelser av ugjerningene og utsagn som kan være krenkende for noens omdømme eller noens privatliv, uten at de har sentral betydning for de spørsmål som retten skal behandle. Når det gjelder tiltalte, knytter det seg størst interesse til hvorvidt han er tilregnelig eller ikke. Det er derfor særlig viktig å videreformidle de delene av Breiviks forklaring som kaster lys over dette, sier Markussen.

Ifølge VG-redaktør Torry Pedersen har ikke mediehuset han er toppsjef for innført særskilte etiske kjøreregler under saken mot Anders Behring Breivik.

- Pressens etiske regelverk er allmenngyldig, sier Pedersen til Kampanje.