Daglig er fire av fem nordmenn på internett. Som ventet samler Facebook og store norske nettmedier flest lesere i løpet av en dag, men også flere mindre nettsteder hevder seg i toppen når det gjelder antall minutter nordmenn bruker på nettstedene.

Det er blant hovedpunktene i TNS Gallups ferske årsrapport om internettbruken i Norge, som for første gang rapporterer tid brukt på nettstedene.

- Etterspurt av annonsørene
- Tall på tidsbruk har vært etterspurt fra annonsørene og nettstedene. Men det er først med Norsk InternettPanel og en metodedefinisjon for tid brukt at vi kan rapportere tidsbruk mer nøyaktig på personnivå. Disse nye tallene om tidsbruk vil være vel så interessante som dekningstall og antall klikk. Tidsbruktallene gir mye mer utfyllende informasjon enn tidligere, sier TNS Gallups markedssjef for digitale medier, Kathrine Ytterdal Sørum, til Kampanje.

Nær 80 prosent av befolkningen bruker internett daglig. Totalt bruker nordmenn i snitt 47 minutter daglig på de norske nettstedene som måles i Norsk InternettPanel. Panelet måler nettbruken og demografien på de mest brukte nettstedene i Norge. Menn bruker i snitt 53 minutter daglig og kvinner bruker 42 minutter daglig, viser den ferske undersøkelsen.

Målt i gjennomsnittlig daglig dekning, er VG Nett som ventet det største norske nettstedet og samler flest lesere i løpet av en dag, etterfulgt av NRK og Dagbladet.

- Forundret over Sol.no
- Rangeringen endrer seg noe når vi ser på tid brukt blant dem som faktisk besøker nettstedet. Eksempelvis bruker Sols lesere i snitt like mye tid på nettstedet som VGs lesere, og mens det er menn som bruker mest tid på VG, er det kvinner som bruker mest tid på Sol. Ingen blir overrasket over at VG er på topp, men noen vil sikkert bli forundret over at Sol hevder seg helt i toppen når det gjelder tidsbruk, sier Sørum til Kampanje.

Facebook er det sosiale mediet nordmenn besøker suverent mest. Hele 56 prosent er innom Facebook daglig. På de neste plassene følger YouTube og Wikipedia. Nordmenns tidsbruk på sosiale medier som Facebook, Youtube, Wikipedia, Twitter og LinkedIn omfattes ikke av denne undersøkelsen.

Menn og kvinner har et tilnærmet likt mønster for bruk av norske nettsteder gjennom døgnet.

- Vi ser en nedgang i internettbruken på ettermiddagen når folk er på vei hjem fra jobb, og under Dagsrevyen klokken 19.00 på NRK. Denne duppen er særlig tydelig for de over 60 år, så nyheter på tv står fortsatt sterkt, særlig blant de eldre, sier Sørum.

Blant de unge (12-29 år) er det ingen nedgang i nettbruken i denne tidsperioden.

Mobile medier slår inn
Stadig flere nordmenn har smarttelefon og bruk av mobilt medieinnhold har økt kraftig. Andelen som har tilgang til mediebrett økte også i 2011. Av nordmenn med tilgang til internett har hele 57 prosent nå en smarttelefon og 17 prosent har mediebrett.

- Økningen i bruk av mobile plattformer og mobilt innhold kommer til å være et hovedtrekk ved medieutviklingen også i 2012, spår markedssjefen.

Stor internettilgang og økning i mobile enheter, som smarttelefoner og mediebrett, gjør at nordmenn bruker internett i stort sett alle situasjoner og alle tider av døgnet. Dette får betydning for både bruk og produksjon av digitalt innhold. Blant annet er nordmenns bruk av web-tv økende.

Årsrapporten for internett er basert på fire medieundersøkelser fra TNS Gallup: Norsk InternettPanel, InterBuss, Forbruker & Media og TNS Scores.

GJENNOMSNITTLIG TID BRUKT BLANT ALLE NORDMENN PÅ DE 20 STØRSTE NETTSTEDENE

Nettsted

Sekunder

VG Nett

406

NRK.no

286

Dagbladet.no

224

MSN.no

187

Finn.no

165

Startsiden.no

165

Aftenposten.no

137

TV2.no

97

Nettavisen

90

Sol.no

128

Blogg.no

81

Gulesider.no

29

ABCNyheter.no

30

Kjendis.no

19

Klikk.no

26

Kvasir.no

23

BT.no

48

Dinside.no

27

E24.no

22

Seher.no

21

Gjennomsnittlig tid brukt blant alle med tilgang til internett (15 år +) per dag (i sekunder) på de 20 største norske nettstedene som måles i Norsk Internettpanel (NIP) i fjerde kvartal. Kilde: TNS Gallup.

GJENNOMSNITTLIG TID BRUKT BLANT BRUKERNE PÅ DE 20 STØRSTE NETTSTEDENE

Nettsted

Minutter

VG Nett

23

NRK.no

22

Dagbladet.no

18

MSN.no

19

Finn.no

20

Startsiden.no

19

Aftenposten.no

19

TV2.no

16

Nettavisen

16

Sol.no

23

Blogg.no

18

Gulesider.no

7

ABCNyheter.no

7

Kjendis.no

5

Klikk.no

8

Kvasir.no

9

BT.no

18

Dinside.no

10

E24.no

8

Seher.no

10

Gjennomsnittlig tid brukt blant brukere per dag (i minutter) på de 20 største norske nettstedene som måles i Norsk Internettpanel (NIP) i fjerde kvartal. Kilde: TNS Gallup.

DAGLIG DEKNING FOR DE 20 STØRSTE NORSKE NETTSTEDENE I 2011

VG Nett

1.052.000

NRK.no

831.000

Dagbladet.no

764.000

MSN.no

632.000

Finn.no

530.000

Startsiden.no

529.000

Aftenposten.no

428.000

TV2.no

354.000

Nettavisen

344.000

Sol.no

332.000

Blogg.no

271.000

GuleSider.no

269.000

ABC Nyheter

262.000

Kjendis.no

221.000

Klikk.no

165.000

Kvasir.no

156.000

BT.no

155.000

Dinside.no

154.000

E24.no

145.000

Seher.no

128.000

Kilde: Norsk Internettpanel.

FREKVENS FOR BESØK PÅ SOSIALE MEDIER I PROSENT

Nettsted

Flere ganger daglig

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Facebook

35 %

21 %

15 %

4 %

Youtube

4 %

5 %

39 %

21 %

Wikipedia

1 %

6 %

29 %

27 %

Andre sosiale nettsteder

2 %

5 %

7 %

5 %

Twitter

2 %

2 %

4 %

3 %

LinkedIn

3 %

5 %

Myspace

1 %

3 %

Flickr

1 %

3 %

Origo

1 %

3 %

Kilde: TNS Gallups InterBuss, fjerde kvartal 2011.