I dag ble det klart at Medietilsynets foreløpige vurdering av A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de regionale eierskapsbegrensningene, men ikke de nasjonale grensene.

Dette mener konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen er en gledelig nyhet.

- Dette er veldig positivt. For det første slår Medietilsynet fast at kjøpet ikke skaper problemer i forhold de nasjonale begrensningene og treaktørprinsippene. Medietilsynet er tydelige på at vi ikke får en for stor andel av det nasjonale avisopplaget og vi synes det er veldig positivt at de fastslår dette nå. Nå kommer ikke dette som en overraskelse på oss i A-pressen, for de nye opplagstallene viser jo hvordan vi vil stå i forhold til de nasjonale begrensningene og treaktør-bestemmelsene, sier Eriksen til Kampanje.

- Uenig
Medietilsynet har i høringsnotatet foreløpig kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får en betydelig eierstilling i medieregionene øst og vest for Oslofjorden. A-pressen vil da eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken, og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken, det tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av avisopplaget i regionene. Etter medieeierskapsloven vil det foreligge en betydelig eierstilling regionalt ved en kontroll av 60 prosent eller mer av det totale avisopplaget i regionen.

Her kan du lese Medietilsynets høringsnotat om A-pressens Edda-kjøp

At Medietilsynet i en foreløpig vurdering mener A-pressens oppkjøp av Edda er i strid med de regionale begrensningene i eierskapsloven, kommenterer Eriksen slik:

- Medietilsynet viser til at vi er over de regionale grensene i medieregionene Østviken og Vestviken. Vi er selvsagt uenig i at det gir grunnlag for inngrep. Men nå skal vi diskutere dette med Medietilsynet fremover og høringsrunden er en helt normal del av saksbehandlingen av slike kjøp. Jeg legger merke til at Medietilsynet redegjør fornuftig om avgrensningene og betydningene av regionengrensene. Vi og andre vil delta i det som blir en reell og åpen høringsrunde før konklusjonen kommer til våren, sier Eriksen.

Når Kampanje spør om han ser lyst på utsiktene for en endelig godkjennelse av storkjøpet, ler konsernsjefen.

- Det er vel ganske åpenbart at vi har tro på en positiv konklusjon i og med at vi før jul kjøpte Edda. Hadde vi ikke hatt troen på at dette kjøpet vil bli godkjent av myndighetene, så hadde vi aldri gjennomført det. Men dette er en stor transaksjon og da er det åpenbart at det blir diskusjoner rundt vårt kjøp av Edda. Nå har vi fått en åpen og god saksbehandling og høring, sier Eriksen.

Sa blankt nei til Media Norge
Til tross for at Medietilsynet i en foreløpig vurdering mener oppkjøpet er i strid med de regionale bestemmelsene i Medieeierskapsloven, kan A-pressen og Eriksen finne trøst og håp i historien om Media Norge. Medietilsynet fastslo i 2007 at den store avisfusjonen var i strid med både de nasjonale og regionale eierskapsbegrensningene. Men i februar 2008 ble Medietilsynets vedtak satt til side av Klagenemnda for eierskap i mediene og Media Norge-fusjonen ble godkjent, med forutsetning om at Schibsted solgte seg kraftig ned i Polaris Media.

Les også: Vant kampen om Media Norge