Artikkelen blir oppdatert. Kampanje kommer med mer.

- Vi er svært godt fornøyd med resultatet i 2011. Dette er en sterk prestasjon som alle deler av konsernet har bidratt til. Det gir et meget godt grunnlag for å fortsette utviklingen av nr. 1-posisjonene våre og å drive produktutvikling og innovasjon, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen i en melding i ettermiddag.

Han kommenterer de to store og kontroversielle begivenhetene i 2011 - kjøpet av Edda og sluttforhandlingene om salg av TV 2-aksjene - slik:

- Avslutningen på 2011 markerer også et tydelig strategisk valg for konsernet. Eierskapet i TV 2 har vært viktig for A-pressen og representert betydelige verdier. Samtidig har lokalmedievirksomheten og tv hatt begrensede synergier. Kjøpet av Edda Media skaper et betydelig potensiale for synergier. Det er både verdiskapende og nødvendig for å styrke lokalmedienes posisjon, sier Eriksen.

Som følge av salget av aksjene i TV 2 vil A-pressen i februar innfri all gjeld, opplyser mediekonsernet i dag.

A-pressen fikk et brutto driftsresultat på 138 millioner kroner og en driftsmargin på 10,1 prosent i fjerde kvartal. Alle forretningsområdene har ifølge A-pressen god fremgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets inntekter øker med 4,3 prosent i fjerde kvartal.

A-pressens totale annonseomsetning steg med 3,6 prosent i fjerde kvartal. TV 2 økte tv-reklameinntektene på 10,6 prosent, mens lokalavisene har en underliggende nedgang i papirannonseinntektene på to prosent. De samlede nettinntektene for konsernet utgjør 95 millioner kroner i fjerde kvartal, en vekst på 12,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor. For A-pressens lokalmedievirksomhet utgjør nettinntektene 16,3 prosent av de totale annonseinntektene i kvartalet.

Et svært godt tv-reklamemarked i fjerde kvartal og medhold i kabeltvistnemnda ga TV 2 en inntektsvekst på 15 prosent. Trykkerivirksomhetene både i Norge og Russland har god utvikling og økt bruttofortjeneste.

Konsernets kostnader øker med 3,9 prosent i kvartalet. Økningen er knyttet til ekstra satsninger på høstskjema og nye produksjoner i TV 2, samt økt produksjon i de russiske trykkeriene. Økt papirpris og offensiv satsning på gratisaviser og lokale avisprodukterbidrar også til noe høyere varekostnader i avisene. I tillegg er kvartalsresultatet belastet med totalt 31 millioner i engangskostnader, blant annet rådgivningshonorarer i forbindelse med kjøpet av Edda Media.

Avisvirksomheten fikk et driftsresultat på 55 millioner kroner i fjerde kvartal, 12 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes en forbedring i underliggende drift. Opplagsinntektene økte med 1,6 prosent mens papirannonseinntektene hadde en nedgang på to prosent i kvartalet.

Trykkerivirksomhetene i både Norge og Russland har en god utvikling. Trykk Norge har en EBITDA på 33 millioner kroner, åtte millioner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

A-pressen

2011

2010

Endring

Driftsinntekter

4962

4643

6,8 %

Brutto driftsresultat

596

544

9,6 %

Resultat før skatt

417

248

68,1 %

Alle tall i millioner kroner. Kilde: A-pressen

A-pressen

Q4 2011

Q4 2010

Endring

Driftsinntekter

1369

1313

4,3 %

Brutto driftsresultat

138

129

7 %

Resultat før skatt

67

30

123,3 %

Alle tall i millioner kroner. Kilde: A-pressen