TV 2 legger senere i dag frem det Kampanje tror blir tidenes resultat for tv-konsernet som ledes av sjefredaktør og administrerende direktør Alf Hildrum.

Når Hildrum kaller inn til en pressekonferanse om årsregnskapet for 2011 i TV 2s lokaler i Karl Johans gate er det for å fortelle at han kommer til å knuse rekordresultatet på 335 millioner kroner fra 2010 i sitt nest siste år som TV 2-sjef. I 2013 går Alf Hildrum av som toppsjef i kanalen.

400-500 millioner
Dermed kan de nye danske eierne Egmont glise bredt. Kanalen de kjøpte i januar i år for 2,1 milliarder kroner for 50 prosent av aksjene, kommer nemlig legge frem resultater som gjør tilbakebetalingshorisonten ikke blir altfor lang. Etter det Kampanje har grunn til å tro kommer TV 2 til å oppnå et resultat på mellom 400-500 millioner kroner.

Selskapet hadde etter tre kvartaler i år et overskudd før skatt og finans på 275 millioner.

- Ingen kommentar, sier TV 2-sjef Alf Hildrum til Kampanje onsdag morgen.

En del engangseffekter kommer til å prege resultatet når Alf Hildrum og økonomidirektør Maria Borch Helsengreen vil gå igjennom tallene. Både salget av aksjer i værtjenesten Storm og en regning sendt til Get og Canal Digital med tilbakevirkende kraft etter kjennelsen fra Kabeltvistnemda vil løfte resultatet. Til sammen kan dette være 150-160 millioner kroner.

Bikker tre milliarder
Kommunikasjonsrådgiver og medieanalytiker Lasse Gimnes i Gimcom mener også det ligger an til sterke tall fra TV 2.

- Det er grunn til å tro at TV 2 legger frem et rekordgodt resultat. I 2010 landet driftsresultatet på 335 millioner kroner av en omsetning på rundt 2,7 milliarder kroner. Både driftsresultat og omsetning øker i 2011, sier Gimnes til Kampanje.

Salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll kommer også til å fortelle om en rekordsterk inntektsside når TV 2 for første gang bikker tre milliarder i omsetningen. Et svært sterkt reklamemarkedet gjennom 2011 satte ny fart i TV 2s inntektsside etter smellen i 2009 under finanskrisen. Men også sterk vekst i betal-tv-inntekter og distribusjonsinntekter øker inntektene i TV 2.

- TV 2 har hatt mye medgang i inntektsstrømmene i 2011. Reklamemarkedet for TV 2 har vært særdeles bra og spesielt i første halvår 2011. Tv er reklamevinneren i 2011, sammen med internett, sier Gimnes.

Også på nett gjør TV 2 det svært bra og nærmer seg nok med stormskritt 100-millionersmerket. Gimnes trekker også frem inntektene fra distributørene og salget av tv på nett.

- På distribusjonssiden har også TV 2 vært veldig dyktige. Ikke minst kabeltvistnemdas avgjørelse om markedspris for kabeloperatørene har vært en god sak for TV 2s inntektsstrøm. TV 2 er blitt flinkere til å hente ut innholdsinntekter fra distributørene, men også brukerinntektene har vært i vinden, både når det gjelder tv formidlet via tradisjonell distribusjon som TV 2 Sport og Premier League, men også web-satsingen TV 2 Sumo er på offensiven, sier Gimnes.

- Seerandel en utfordring
Dermed har mye forandret seg for kanalen som for bare noen år siden hentet nesten alle sine inntekter fra reklame.

- For noen år tilbake stod TV 2 på ett ben, og det benet het reklameinntekter. Nå står TV 2 på tre kraftige ben, nemlig brukerinntekter, distribusjonsinntekter og reklameinntekter. Sistnevnte inntektsstrøm er på rundt to milliarder for TV 2s del, sier Gimnes.

Helt fornøyd skal imidlertid ikke TV 2 og toppsjefene i kanalen være, ifølge medierådgiveren.

- TV 2 og Alf Hildrum har ingen grunn til å være fornøyd med seerutviklingen i TV 2. Den var ikke bra i 2011. Hovedkanalen var nede på en markedsandel på 19,3 prosent. Det er den dårligste markedsandelen TV 2 har oppnådd i moderne tid. Også TV 2 Zebra vendte nedover i 2011, mens Nyhetskanalen hadde en pen oppgang. Seerandelene er Alf Hildrums største utfordringen for TV 2 i 2012, sier Gimnes.