Næringsminister Trond Giske sier til Kampanje at han håper hans redegjørelse kan bidra til å dempe temperaturen i konflikten mellom ham og Telenor om TV 2-salget. I dag skal statsråden inn på teppet i Stortinget og svare på spørsmål fra opposisjonen om sin rolle i salget av A-pressens aksjepost til danske Egmont, et salg Giske har kjempet innbitt mot de siste ukene.

Før han dro til Stortinget i formiddag, var han gjest på BI-seminaret Fremtidens Næringsliv. Rektor Torgeir Reve påpekte før Giskes foredrag at han som rektor i dag var oppe til muntlig eksamen foran hundrevis av tilhørere på konferansen, deriblant Kronprins Haakon, statsråden og en rekke industri- og næringslivstopper.

Under sitt foredrag kvitterte Giske slik:

- Jeg hørte at du sa at du skulle opp i muntlig eksamen i dag, Torgeir Reve, Vel, I know the feeling.

Etter foredraget ville ikke Giske kommentere hvorvidt han vil ta selvkritikk i TV 2-striden når han forklarer seg for Stortinget i dag.

- Nå skal jeg først redegjøre for Stortinget og av respekt for Stortinget så vil jeg vente med å kommentere min redegjørelse til etter at jeg har sagt mitt og Stortinget har fått stille spørmål. Jeg kommer til å svare på Stortingets spørsmål om hva som er Statens eierskapspolitikk. Det skal jeg gjøre på en saklig og god måte og så får opposisjonen stille spørsmål, sier Giske.

Giske understreker at han og Staten ønsker et godt forhold til Telenor, hvor Staten eier 54 prosent.

- Det er viktig at Staten og Telenor har et godt og tillitsfullt forhold. Nå er det viktig at vi senker skuldrene, får ned temperaturen og bygger et godt samarbeid fremover. Det er viktig at vi har en god dialog.

Giske fikk også spørsmål om det er han eller Telenor som kommer styrket ut av striden rundt TV 2-salget.

- Det har jeg ingen mening om. Det viktigste er at vi får en god dialog igjen.

Når Kampanje spør Giske om han føler at han har Regjeringens støtte i striden med Telenor, svarer han slik.

- Det har vært så mange spekulasjoner i denne saken. Det viktigste for meg er at vi får ro og kan bygge et godt og tillitsfullt samarbeid. Det har vært litt het temperatur den siste uken. Temperaturen håper jeg faller litt nå.

- Tror du striden avsluttes etter din redegjørelse i dag?

- Jeg håper vi nå kan diskutere saker og problemstillinger rundt selskapene på en god måte. Det tjener den politiske debatten i Norge og det tjener selskapene at denne debatten foregår på en konstruktiv måte.

- Er du overrasket over at salget av TV 2 og ditt engasjement utløste en strid?

- Det er jo store spørsmål og store verdier selskapene forvalter, så det er ikke så overraskende. Men da er det viktig at meningsbrytningen skjer på en god og konstruktiv måte.