Etter at det ble hevdet at næringsminister Trond Giske skal ha truet med å sparke Harald Norvik som styreleder i Telenor som en følge av salget av A-pressens aksjepost i TV 2, økte temperaturen i striden rundt TV 2-salget. Giske har på det sterkeste avvist alle anklager om at han under et nachspiel på utestedet Lorry kom med trusler om Norviks avgang.

Anonyme kilder i Arbeiderpartiet, som støtter Giskes kritikk av LO og Telenor før og etter TV 2-salget, mener statsråden er blitt offer for en svertekampanje.

Klokken 13.00 i dag gikk styreleder Harald Norvik i Telenor gjennom hendelsesforløpet dagene før salget på en pressekonferanse i Telenors hovedkvarter på Fornebu. Der tok han blant annet til motmæle mot spekulasjonene om en drittpakke.

- Det er lansert i pressen at Telenor driver en kampanje mot Giske. Det gjør vi overhodet ikke, og selvfølgelig ikke. En av grunnene til det er at vi er oppatt av å ha et godt forhold til departementet, statsråden og regjering. Det er vi avhengig av og har ansvar for, sa Norvik.

SE PRESSEKONFERANSEN I OPPTAK HER.

Grundig gjennomgang
Han gikk på pressekonferansen grundig gjennom korrespondansen med Giske i tiden før salget.

- Jeg har hatt mange samtaler med Giske. Han ringte meg midt i desember fordi han hadde hørt at det foregikk forhandlinger og ga uttrykk for at vi ikke måtte selge TV 2 til utlandet. Det var et synspunkt vi var klare over, sa Norvik.

Han understreket at Egmonts forkjøpsrett satte begrensninger på handlefriheten til Telenor.

Deretter ble Telenor innkalt til et møte i departementet 23. desember, der Giske gjentok sine synspunktet, og Baksaas gikk gjennom Telenors strategi og hvorfor det var viktig for Telenor å selge seg ut av tv. Deretter fulgte fem telefonsamtaler i romjulen fra Giske der han understreket viktigheten av å ikke selge til utlandet.

- Kunne ikke gjøre noe med styret
Et nytt møte fulgte 5. januar. Der møtte Norvik Giske alene.

- Det ble et møte hvor vi gikk gjennom de samme diskusjonene om en ønsket løsning jeg ikke så var mulig. Giske understreket den politiske diskusjonen, og mente det ville skade Telenors omdømme i Norge. Han understreket at han ikke hadde instruksjonsrett, og det bør man ikke understreke. Han var innom at han ikke kunne gjøre noe med styret nå, og det ba jeg om å få protokollført. Da sa han at han ikke hadde ment å si noe om styret, sa Norvik.

På pressekonferansen understreket han at han ikke hadde tolket dette som en personlig trussel.

To dager før salget av av TV 2 ble formalisert, sendte Norvik en sms til statsminister Jens Stoltenberg om det var synspunkter fra regjeringen om et salg til TV 2.

- Da fikk jeg en telefon fra statsministeren der han sa at regjeringen ikke har noen mening om salg av TV 2 til Egmont. Det er styrene i LO og Telenor sitt ansvar, sa Norvik.

Deretter skal han ha fått to sms-er sendt fra en embetsmann på vegne av Giske. Den ene skal ha understreket at saken skulle opp i regjeringens underutvalg og at det skulle behandles av regjeringen.

- Det skapte ikke usikkerhet hos meg, men jeg ønsket å få visshet om at det ikke var noe i det, så jeg ringte regjeringsråden og spurte om det var realiteter i dette. Jeg fikk beskjed om at det skulle behandles på normal måte i styrene.

- Ikke bra omdømmemessig
På spørsmål fra Kampanje om Norvik trodde saken ville skade Telenors omdømme, svarte han:

- Det er for tidlig å si om omdømmet er skadet, men det er ikke ømdømmemessig bra å være i en konflikt med sin eier. Men jeg mener det ikke er vi som har skapt denne konflikten.

Han erkjente også at det han la frem på pressekonferansen kan svekke Giskes rolle, men mener samtidig det er hans plikt å redegjøre for hva som har skjedd.

- I denne prosessen har vi fått demonstrert hvor viktig det er at staten er pinlig korrekt i utøvelsen av sin eierrolle. Satsministerens presisering i løpet av denne prosessen har vært den beste demonstrasjon på en klar rolleforståelse for hvem som har ansvar for hva, sa Norvik.

Rykteflommen etter nachspielet på Lorry ble ikke et stort tema under pressekonferansen, men Norvik bekreftet at han fikk høre ryktet fra konsernsjef Kristin Skogen Lund i Telenor, som ikke hadde hørt uttalelsen selv.