Etter det Kampanje erfarer sitter nå representanter fra gigantene Egmont, Bonnier og Telenor nærmest daglig og forhandler på spreng om en ny eierkabal i TV 2. Dersom partene blir enige, kan det gå mot store endringer på eiersiden til Norges største kommersielle tv-kanal, som neste år fyller 20 år.

Sentrale personer i forhandlingene er den tidligere TV4-sjefen Jan Scherman, Egmonts tv-sjef Hans Carstensen og teamet rundt Telenors nye stjerne, Telenor Nordic-direktør Kristin Skogen Lund.

En forhandlingsløsning kan etter det Kampanje forstår komme svært raskt og før jul, det vil si omtrent ett år etter at Kampanje meldte at A-pressen kunne være på vei ut av TV 2 til fordel for Bonnier.

Fordelingen av de norske fotballrettighetene, der Canal+ kjøpte betal-tv-rettighetene og TV 2 den resterende fotballpakken, skal ha gjort det enklere for partene å forhandle og bli enige om verdier.

Dansker tar kontrollen
Nylig skrev den svenske Bonnier-eide avisen Dagens Industri at Bonnier-eide TV4 var nær ved å kjøpe TV 2. Det viser seg imidlertid ikke å være halve sannheten en gang. Etter det Kampanje kjenner til, vil et svensk inntog i TV 2 først skje etter at danske Egmont har benyttet seg av sin forkjøpsrett og kjøpt seg opp til full kontroll over kanalen det danske mediekonsernet i dag eier halvparten av. Det vil skje ved at A-pressen selger sin 50 prosent store post i tv-konsernet.

Deretter skal planen være at den svenske mediegiganten Bonnier kommer inn på eiersiden etter at det danske mediekonsernet har tatt sin del av A-pressen-aksjene. Bonnier og TV4 vil dermed bli sittende på et sted mellom 30 og 40 prosent i TV 2 og med danske Egmont som den mektigste eieren.

Ifølge Kampanjes kilder åpnes det også for at Telenor, som er indirekte TV 2-eier gjennom sitt eierskap i A-pressen, kan komme inn på eiersiden i TV 2 med en mindre aksjepost.

- Kjernevirksomhet for Egmont
Når TV 2s styreleder, Hans J. Carstensen, i dag blir spurt om han kan kommentere Kampanjes opplysninger om at det danske mediekonsernet vil øke sin eiermakt i TV 2 når A-pressen forsvinner ut, svarer han slik:

- Vi kommenterer aldri spekulasjoner og ønsker derfor ikke å svare på spørsmålene, sier Carstensen.

Om eierskapet i TV 2 sier Carstensen dette:

- Egmont var med og stiftet TV 2 og vi har underveis økt vår eierandel til 50 prosent. Vi står bak og støtter TV 2s utvikling, og vi er langsiktige eiere i TV 2. Egmont har forkjøpssrett til A-pressens eierandel, hvis den måtte komme til salgs og kringkasting er kjernevirksomhet for Egmont. Vi tror på mer levende bilder i vår forretning, sier Carstensen til Kampanje.

- Evighetens perspektiv
A-pressens ledelse vil heller ikke uttale seg om forhandlingene om endringer på eiersiden i TV 2 og et mulig TV 2-salg. Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er svært ordknapp når Kampanje ber om kommentarer til forhandlingene som vil kunne ende med at A-pressen forlater TV 2.

- Vi har ingen kommentarer, sier toppsjefen i A-pressen.

Men Eriksen gjentar budskapet som han har kommet med flere ganger det siste året:

- Vi har et evighetens perspektiv som TV 2-eier. Vi eier TV 2 inntil den dagen vi ikke lenger er eiere. Vi er veldig fornøyd med å være eier av TV 2 og har et veldig godt partnerskap med Egmont, sier A-pressen-sjefen, som under konsernets resultatpresentasjon torsdag viftet vekk alle spørsmål om et eventuelt salg av aksjeposten i tv-konsernet.

Så mens spenningen rundt et mulig salg av aviskonsernet Edda Media stiger, går den langt større maktkampen i det norske og nordiske tv-markedet også mot en finale. Dersom Bonnier, Egmont og Telenor lykkes med planene ligger veien åpen for å skape en stor nordisk tv-gigant bestående av svensk TV4, norske TV 2, finske MTV3 og til slutt danske TV2.

TV 2-ledelsen overlever
Konsernsjef Alf Hildrum, som sist uke presenterte programsatsingene for 2012 på en stor lanseringsfest, sier følgende om spekulasjonene om at svenske TV4 er på vei inn i kanalen:

- Vi har levd med disse spekulasjonene siden Kampanje skrev om dette for ett år siden og det viser bare at dette er en bransje hvor det spekuleres begrunnet eller ubegrunnet på strukturendringer, men jeg vil ikke gå inn på konkrete spekulasjoner, sier Hildrum til Kampanje.

Les også: TV 2 satser nytt og tungt

For Hildrum og dagens TV 2-ledelse er spillet om eierskapet også viktig. Dagens TV 2-ledelse har de siste årene samarbeidet svært godt med eierne Egmont og A-pressen. Slik Kampanje forstår saken skal ledelsen derfor ha sett med ublide øyne på et TV 2 kontrollert av svenske Bonnier og Telenor. En rekke kilder Kampanje har vært i kontakt mener TV 2-sjef Alf Hildrum ikke ville overlevd i et slikt eierskap.

- Veldig tillit til Egmont
TV 2-ledelsen skal for ett år siden derfor ha vært negative til en svensk inntreden, men når danske Egmont i dag seiler opp som den store TV 2-eieren, skal det ha bidratt til at dagens TV 2-topper er mer positive til en endring, slik Kampanje forstår saken.

På spørsmål om hva TV 2-sjefen tenker om et dansk-svensk TV 2 uten norsk deltagelse på eiersiden, svarer Hildrum følgende:

- Jeg kan ikke spekulere i konsekvenser av eierendringer. Det ligger ikke til administrasjonen å gjøre, men som sjef for A-pressen var jeg med på å lage avtalen med Egmont, og det gjorde jeg naturligvis fordi jeg hadde veldig tillit til Egmont som medeier og jeg konstaterer at både i den perioden jeg var i A-pressen og nå etter at jeg har blitt sjef i TV 2, så har eierskapet fungert veldig bra. Det har vært strategisk enighet, diskusjoner ved store beslutninger naturligvis, men ingen konflikter, slik at dette har vært et 50-50 eierskap som i utgangspunktet kan være krevende, men som har fungert veldig bra. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Hildrum.

Hvor mye er TV 2 verdt?
Torsdag i forrige uke kunne TV 2-eier A-pressen legge frem tall for årets tre første kvartaler og der kom det frem at TV 2 driver en butikk som står sterkt. Selskapet har etter tre kvartaler i år et overskudd før skatt og finans på 275 millioner. Dermed er TV 2-sjef Alf Hildrum på god vei mot selskapets beste resultat noensinne dersom noe uforutsett ikke skulle dukke opp. Med rundt 100 millioner i overskudd i fjerde kvartal, noe selskapet klarte i tilsvarende kvartal i 2010, kan selskapet lande et overskudd på 375 millioner kroner i 2011.

Resultatutviklingen er derfor viktig i arbeidet med å fastsette verdiene i TV 2 og dermed en sentral del av forhandlingene om det nye eierskapet i TV 2. Kampanje har fått tilgang til en verdivurdering gjort ved Handelshøyskolen i Bergen i vår som i dag gir TV 2 en markedsverdi på 4,2 milliarder kroner.

Høsten 2006 kuppet A-pressen og danske Egmont makten i TV 2 og kjøpte Schibsted 33 prosent store aksjepost for 1,150 milliarder kroner. Oppgjøret verdsatte TV 2 til 3,45 milliarder kroner den gangen. Høsten 2010 steg markedsverdien til mellom tre og fire milliarder kroner. Da Kampanje snakket med medieanalytikere i en rekke meglerhus i februar iår, var det flere som antydet en pris på nærmere fem milliarder kroner. Siden da har imidlertid den internasjonale finansuroen økt og har nok kjølnet markedet i Norge og ikke minst Skandinavia.

Toppsjef gikk på dagen
Skulle markedsverdien på TV 2 fastsettes til mellom fire og fem milliarder kroner, vil A-pressen innkassere mellom 2 og 2,5 milliarder kroner hvis mediekonsernet selger seg ut av TV 2. Hvilket betyr at mediekonsernet lett vil kunne finansiere et kjøp av den Mecom-eide konkurrenten Edda Media og attpåtil sitte igjen med en pen sum. Edda Media ventes å bli solgt for et sted mellom 1,5 og 1,8 milliarder kroner.

1. desember i fjor gikk Even Nordstrøm av som konsernsjef og en av hans fortrolige og nære medarbeidere, Thor Gjermund Eriksen, ble konstituert konsernsjef. Hans avgang ble varslet samme dag som Kampanje publiserte en artikkel om at A-pressen kunne være på vei ut av TV 2, hvor det norske mediekonsernet og danske Egmont eier 50 prosent hver. Det oppstod raskt spekulasjoner om hvorvidt Nordstrøms avgang skyldtes uenighet mellom ham og den mektige A-pressen-eieren Telenor om eierskapet i TV 2.