I forrige uke ble det arrangert en åpen høring om hvordan den nye medieeierskapsloven bør utformes og både Schibsted og Berner Gruppen hadde tatt turen til kulturminister Anniken Huitfeldts ekspertgruppe og det første av to høringsmøter. Der kom det tydelig frem at de to mediekonserne var svært uenige om behovet for en slik lov. For der Dagbladet-eier Berner er for loven, mener Schibsted loven har gått ut på dato.

Blant annet advarte Schibsated ekspertgruppen mot å foreslå eierskapsbegrensinger for elektroniske medier mye på grunn av konkurransen globale aktører som Facebook og Google.

Professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Helge Østbye, mener det er viktig å begynne arbeidet med å finne ut hvordan man skal regulere eierskapet av medier som publiserer på digitale plattformer. Østbye peker på at digitale medier blir stadig viktigere, ikke minst for yngre brukergrupper.

- Det er viktig å være ute i god tid med regulering, før en får problemer med eierkonsentrasjon, sier Østbye til Kampanje.

- Samme grunner som for analoge medier
Østbye mener det som er viktig å regulere, er digitale medier som tilbyr et nyhetsinnhold. I Norge vil det i praksis stort sett si nettmedier som er underlagt etablerte mediebedrifter. Selv om nettet er internasjonalt, er det ikke noe poeng i for Norge å regulere bruken av utenlandske medier. Østbye mener en får konsentrere seg om den nasjonale eierskapskonsentrasjonen.

Han erkjenner imidlertid at det er vanskelig å regulere, siden det ikke finnes noen god og sikker måte å måle bruk av digitale medier på.

- Så hvis spørsmålet er hvordan man skal løse dette, er svaret at det vet jeg ikke, sier Østbye.

- Men du er ikke i tvil om at man bør regulere?

- Nei, for digitale medier blir viktige fremover, og de samme grunnene som har ligget til grunn for å regulere eierskap av presse, tv og radio, er tilstede for nyheter på elektroniske medier.

Han mener det beste hadde vært å finne en måleenhet for mediemakt som kunne anvendes på digitale så vel som analoge medier.

- Det hadde vært veldig gunstig om en fant en plattformnøytral måte å regulere eierskap, på, men det er veldig vanskelig, sier Østbye.

- Må regulere på nasjonalt plan
- Vi lever i en global konkurranse og Facebook og Google er antagligvis våre største konkurrenter, sa sjefredaktør Torry Pedersen i Schibsted-eide VG under høringen forrige uke, og la vekt på at norske medier ikke måtte reguleres i en slik grad at de ikke kunne bygge opp annonsenettverk i samme skala som de globale konkurrentene.

- Hvis norske aktører skulle bli regulert slik at de ikke kan skape en slik skala, så vil man flytte et inntektspotensial ytterligere i retning av Facebook og Google, advarte han.

- Facebook og Google er viktige konkurrenter for norske nettmedier. Men jeg ser ikke det som avgjørende for eierskapsregulering av de mediene som opererer på norsk jord, repliserer Østbye til Pedersens argumentasjon.

- Forstår du at Schibsted mener de må få vokse seg store, for å kunne konkurrere med Google og Facebook?

- Jeg skjønner at de bruker det argumentet, men jeg syns ikke det holder i forhold til å sikre bredden i informasjonsformildingen.

- Telenor i en gråsone
Et spørsmål som også hører med til vurderingen av medieeierskapsloven, er hvorvidt de henholdsvis helt og delvis statlig eide selskapene NRK og Telenor bør inn under loven. Det er de ikke i dag. Østbye mener NRK i praksis er styrt av staten, og derfor ikke trenger å underlegges medieeierskapsloven.

- Staten har andre virkemidler og griper mer detaljert inn overfor NRK enn overfor de private aktørene. Hvis NRK skal utvide sitt virkeområde, må det godkjennes av departementet. NRK er veldig regulert allerede, sier Østbye.

Telenor opererer på sin side «i en gråsone», ifølge Østbye.

- Hvis man ser på de ulike ledd i verdiskapningskjeden – ikke bare innholdsproduksjon, men også distribusjon, hvor Telenor har sterk makt – kan det være fornuftig å finne måter å regulere på som også omfatter Telenor. Telenor er ikke bare distributør, men også eier av produksjonsvirksomhet i A-pressen og TV 2. Da er det viktig at Telenor som distributør er nøytral overfor de ulike produsentene, og slipper til aktører som konkurrerer med bedrifter som Telenor eier, sier Østbye.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport til kulturministeren i mars 2012 og vil frem til januar neste år la aktørene i bransjen komme med sine innspill.