Etter flere år med spekulasjoner og fremstøt, kan A-pressen bli eier av Mecom-kontrollerte Edda Media. Den norske mediedivisjonen kan bli solgt til A-pressen i løpet av kort tid. Mecom bekreftet i dag tidlig at selskapet har mottatt bud fra flere aktører og at det pågår forhandlinger om et mulig salg.

Fagforeningen Norsk Journalistlag følger nå nøye med på mulig et salg av det som i stor grad er det gamle Orkla Media Norge, solgt til britiske Mecom i 2006.

- NJ vil vurdere kjøpere av Edda Media etter hvordan de vil forvalte eierskapet av konsernets mange aviser og nettsteder. Det er behov for medieeiere som har finansiell styrke til å drifte og utvikle mediene på lang sikt, uten at det går utover de ansatte eller den redaksjonelle innsatsen og kvaliteten. NJ krever også at berørte tillitsvalgte sikres nødvendig informasjon og mulighet for å påvirke prosessen, sie Floberghagen i en pressemelding.

Hun er spesielt opptatt av at en ny eierstruktur i norske medier må ivareta mangfoldet av medier.

- Mangfold er viktig for å sikre kvalitet, ytringsfrihet og en åpen og kritisk samfunnsdebatt. Vi har erfart at store verdier er tatt ut fra den norske mediebransjen gjennom utenlandsk eierskap, og NJ vil se positivt på om Edda Media går tilbake til norske eiere, sier Floberghagen.

Leder av NJ i Edda Media, Carine Johansen, avventer informasjon fra styret om den prosessen som pågår.

- Vi er opptatt av om en eventuell ny eier er kapitalsterk nok til å eie og utvikle mediene på alle våre plattformer, sier hun.