Advokaten til narkotikadømte Stina Brendemo Hagen påstår at magasinet Alfa og journalisten Jonas Forsang skal ha bistått kvinnen i hennes flukt fra Bolivia, skriver Dagbladet.

Oktoberutgaven av Alfa har en reportasje om Brendemo Hagens flukt, og her kommer det blant annet frem at Brendemo Hagens sønn er oppkalt etter Forsang. På spørsmål om Alfa har bistått finansiellt i flukten, svarer Rønningen slik:

- Dagbladet er en av våre hardeste konkurrenter, også i Bolivia-saken, noe forhistorien mellom Alfa og Dagbladet også har vist. Dagbladets spørsmål får stå for avisens egen regning. Det samme gjelder eventuelle påstander fra bolivianske advokater, skriver Rønningen i en e-post til Dagbladet.