Etter en dipp i 2009, er mediebyrået Red Media Consulting igjen på vei oppover og kunne notere seg en mediomsetning på 249 millioner kroner i 2010. Det er en vekst på 54,6 prosent.

Byråinntekten havnet på 18,4 millioner kroner, opp fra 12,5 millioner kroner i fjor.

- Vi har hatt en utvikling i tråd med de planer vi har lagt. Tatt i betraktning den sterke veksten av driften er vi tilfreds. Det er også tatt et tap på en kunde på 700.000 kroner, sier daglig leder Nils Røang til Kampanje.

- Den sterke veksten i byråinntekten reflekterer økt leveranse av rådgivning og nye produkter som rådgivning, strategi og produksjon. Vi har satset sterkt digitalt på søk og produksjon og ligger nå an til en omsetning som gjør at vi dobler fra 2009. Resultatmessig ser det ut til at 2011 blir vesentlig bedre enn 2010 – men vi er fortsatt inne i en investerings- og utviklingsfase i selskapet, legger han til

I 2010 økte staben fra 14 til 19, og selskapet har ansatt flere siden det.

På kundelisten finner vi blant annet Sparebank 1-gruppen, Hyundai, Skeidar, Varner-Gruppen og Chiquita.

- Red har som ambisjon å våre et alternativ for kunder som ønsker involvering og dedikasjon. Vi er ikke drevet av medieomsetning og kutter gjerne annonsering til fordel for andre mer effektive løsninger for den enkelte kunde. Ofte er annonsering bare en del av vår leveranse, sier Røang.

Red Media (mill.kr)

2010

2009

Endring (prosent)

Driftsinntekt

249

161

54,6

Resultat før skatt

1,2

0,2

500