I fem år har pressen prøvd å få innsyn i lydopptak fra rettsaken mot Arne Treholt. I forrige uke startet saken mellom PST og norsk presse i Oslo Tingrett.

Nå har pressen i stor grad fått medhold i sitt krav.

- Dette gir et unikt innblikk i norgeshistoriens største spionsak. Det er veldig positivt at retten tar den åpenheten på alvor, sier politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten til NRK.

Det var Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, sammen med NRK og mange aviser, som stod bak begjæringen om innsyn.

«Alvorlige påstander om bevisforfalskning og falske politiforklaringer har ført til at Gjenopptagelseskommisjonen på nytt behandler saken. Allmennhetens tillit til det norske rettssystemet står på spill. Åpenhet og innsyn i lydbåndopptakene fra retten, er derfor svært viktig», het det i brevet til PST og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesake