De største merkevarene i verden er ikke bygget gjennom lojalitetsprogrammer og sosiale medier, sier Alf Bendixen i et flammende innlegg i Kampanje.com. Nei – mulig det, men det kommer vel kanskje av at mange av verdens største merkevarer bygget seg sterke i den tidsalderen Bendixen åpenbart vil tilbake til – den gangen vi bare kunne snakke til målgruppen. Det vil si en tidsalder hvor teknologien ikke gjorde det mulig for annonsøren å delta der hvor merkevaren blir snakket om eller hvor man får muligheten til å snakke med. I motsetning til Bendixen, har imidlertid de fleste av disse merkevarebedriftene beveget seg videre og gjør i dag store satsninger innenfor eide og fortjente flater.

Men før jeg beveger meg videre - jeg tror på massemedienes kraft og jeg har liten tro på alle profeter som snakker høyt om at nye digitale muligheter vil bety slutten på massekommunikasjonen slik vi kjenner den. Men jeg har like liten tro på Alf Bendixens tese om at sosiale medier ikke kan bygge merkevarer.

Bendixen hevder i sitt innlegg at han har vært både i øst og vest og hørt foredrag om sosiale medier. Visstnok skal han ha lest ganske mye om emnet også. Det betviles ikke. Men det må ha vært gjort med en ganske selektiv hukommelse siden han trekker fram Lille Vinkel Sko som den største norske suksessen innenfor sosiale medier. Det betyr vel at han blant annet må ha oversett alle casene og foredragene som har vært presentert rundt suksessen til Litago drikker. En merkevare som økte salget med ca. 200 prosent i løpet av to år i et stillestående marked. Dialog og demokrati var i hjertet av alle aktiviteter som ble gjennomført og markedsmidlene ble brukt på innhold som målgruppa synes er spennende og interessant – engasjerende og involverende. Dette førte blant annet til at man i minkende grad trengte å fortelle om tiltakene i betalte medier. Noe man kan gjøre når man har bygget opp en Facebook-side med 115.000 likes, 115.000 nordmenn som bryr seg, som frivillig engasjere seg i merkevaren, som vil ha mer og som sprer budskapet videre. I alle fall så lenge det ikke er støyende reklame, men relevant innhold – som både treffer målgruppen og deres måte å kommunisere på og som fortsetter å levere på kundeløftet «Et lekent friminutt i hverdagen». Dersom Bendixen ønsker det, må han gjerne også komme og få forelagt spennende resultater fra blant annet NetCom, Burger King og Peppes, som mer enn antyder at sosiale medier kan ha god effekt på merkevarebyggingen. Og det er bare her i eget konsern. Dersom flere byråledere tar utfordringen, er jeg sikker på at Bendixen vil få noen travle dager med å grave seg ned i spennende cases. Og det er her i Norge.

Nike+ må vel også kunne sies å være innenfor sfæren sosiale medier. Det vil si medier hvor merkevaren gis kraft gjennom den interaksjonen som foregår innen for målgruppen og mellom de som styrer merkevaren og målgruppen. Ingen kan vel akkurat si at det har vært en merkevaremessig flopp. Dessuten er dette et veldig godt eksempel på at sosiale medier er de tradisjonelle massemedienes største venn – og ikke en drapsmann. For gjennom sitt Nike + konsept viser bedriften hvordan man kan styrke merkevaren vesentlig gjennom de brukerfordelene man kan skape gjennom en toveis dialog og involvering, samtidig som de demonstrerer hvordan massekommunikasjonen får en ny rolle og ny kraft. For i Nikes verden er nå aktivitetene på den sosiale plattformen navet i kommunikasjonen. Dermed får de noe unikt å snakke om og de kan bruke massemedienes kraft i forhold til å trekke målgruppen inn på sine eide og fortjente flater.

Jeg kan vel putte på Starbucks også. På en av konferansene jeg var så heldig å få med meg i fjor, fikk jeg blant annet hørt vedkommende som er CEO, President og Chairman of the board i bedriften. Det skulle vel tyde på at han ikke har så mange over seg i hierarkiet. På spørsmål om hvordan han kunne forklare hvordan bedriften hadde klart å få all-time high resultater i en resesjon, var svaret kort og konsist: En sterk merkevare bygget gjennom CSR og sosiale medier.

Dersom Bendixen suser litt rundt på nettet vil han også se at det er svært få av verdens ledende merkevarer som ikke benytter seg av de nye mulighetene som sosiale medier gir. Og det geniale for mange kategorier er jo at det kan bli et fantastisk bindeliedd mellom tradisjonell massekommunikasjon og aktiviteter i butikk eller på produkt. Det mest spennende med dette er at sosiale medier nå i høyt tempo flytter seg over på mobil – og den utviklingen vil neppe stoppe. Og, Bendixen, gjett hva det vil gjøre med sosiale mediers rolle og kraft i forhold til å bygge merkevarer?

Eldar Skylstad er administrerende direktør i Carat.