Orklakonsernets merkevaredivisjon Orkla Brands hadde i første kvartal i år driftsinntekter på 5,71 milliarder kroner, opp fra tilsvarende omsetning på 5,4 milliarder kroner i samme kvartal i 2010. I kvartalsrapporten skriver Orkla at det var på nivå med samme kvartal i 2010 om en ser på den underliggende virksomheten.

Men driftsresultat for første kvartal faller mye. Resultat falt med over 100 millioner kroner fra 624 millioner kroner i fjor til årets 520 millioner kroner mye på grunn av utviklingen internasjonalt.

- Resultatet var sterkt påvirket av svekkelse for Orkla Brands International på 63 mill. kroner. Den nordiske merkevarevirksomheten hadde et resultat på nivå med første kvartal i 2010 når påskens plassering hensyntas. Svakere volumutvikling for Bakers og Lilleborg kompenseres av god vekst for spesielt Stabburet, Procordia og Axellus. Lilleborgs volumutvikling må ses i sammenheng med en meget sterk avslutning på 2010, skriver Orkla i sin resultatrapport.

Svakt fra Lillleborg
På grunn av sen påske må Orkla Brands også vente på at påskesalget slår inn. Selskapet skriver at sen påske gjør at mersalget fra påskehandelen først vil gi effekt i andre kvartal. Dette tatt i betraktning «leverte den nordiske virksomheten i Orkla Brands et resultat på nivå med samme periode i fjor».

- Hensyntatt påskeeffekter leverer den nordiske virksomheten i Orkla Brands et resultat på nivå med samme periode i fjor, skriver Orkla.

Flere merkevarer gjør det svakere som eksempelvis Lilleborg og Göteborgs/Sætre hadde et svakt salgsmessig kvartal. På den andre gjør Axellus og Pierre Robert Group det bedre.

Økte reklametrykket
Utfodringen heter økte råvarepriser. Orkla Brands skriver videre at de stigende råvarepriser internasjonalt også slår inn negativt sammen med økt reklametrykk.

- Økte reklameinvesteringer kombinert med at virksomhetene har opplevd kraftig økning i råvarepriser og i andre kostnadskomponenter som energi, transport og arbeidskraft, forklarte hoveddelen av den ytterligere resultatsvekkelsen. Det er gjennomført prisøkninger i mars og april for å kompensere for dette, skriver Orkla.

Nå varsler Orkla økte matpriser på produkter som sjokolade og pizza og seigmenn.

- Orkla Brands kompenserer for fortsatt stigende internasjonale råvarepriser inn i 2011, men det er naturlig med en viss forsinkelseseffekt. Det planlegges derfor ytterligere prisøkninger. På grunn av sen påske kommer effekten av påskesalget først i 2. kvartal, skriver Orkla.

Orkla er et av landets største industriselskap og hadde i fjor en omsetning på rundt 57 milliarder kroner. Selskapet eier flere av landets største annonsører som Lilleborg, Nidar og Stabburet.

De viktigste lanseringene i kvartalet var Pizza Grandiosa Hjemmelaget (Stabburet), Originale Pastaretter (Stabburet), Exclusive Collection (Pierre Robert Group), Polly Max Salt & Pepper (KiMs Norge) og Laban Salte Rockere (Nidar).

Her ser du tallene for Orkla Brands i årets første kvartal:

Orkla Brands*

1. kvartal 2011

1. kvartal 2012

Endring i prosent

Driftsinntekter

5.714

5.403

5,7

Driftsresultat

520

624

- 16,6

Resultat før skatt

-

-

-

*Alle tall i millioner kroner.