Elin Floberghagen og Thomas Spence fortsetter som lederduo i Norsk Journalistlag. De to ble enstemmig gjenvalgt av et enstemmig landsmøte i NJ på Gardermoen i dag. Dermed fikk valgkomiteen det som den vil.

Tallkrøll
Gjenvalget av NJ-ledelsen og valget av representanter til det nye landsstyret skjedde uten den store dramatikken. Men journalistenes evne til å telle og holde styr på tall ble satt på alvorlig prøve ved et par tilfeller. En representant foreslo at Stavanger Aftenblad-journalist Julie Teresa Olsen, som av valgkomiteen ble foreslått på landsstyrets siste faste plass, skulle byttes ut med en foreslått varakandidat, Hadeland-journalist June P. Martinsen. Da gikk det over stokk og stein for landsmøtet. Under avstemningen stemte 76 for Julie Teresa Olsen mens 73 støttet June P. Martinsens kandidatur. Kort tid senere oppdaget sekretariatet at det var avgitt flere stemmer enn det er stemmeberettigede tilstede i landsmøtesalen. Dermed ble dørene låst og delegatene avga skriftlig stemme.

Valgkomiteens kandidat Julie Teresa Olsen fikk 66 stemmer mens benkekandidaten June P. Martinsen fikk 77 stemmer. Dermed får hun fast plass i landsstyret.

Her er landsstyret:

1. Leder Elin Floberghagen

2. Nestleder Thomas Spence

3. Landsstyremedlem Åsne Haugli (55) Dagens Næringsliv

4. Landsstyremedlem Hege Iren Frantzen (36) NRK

5. Landsstyremedlem Eva Stabell (55) NRK

6. Landsstyremedlem Hege Lyngved Odinsen (37) VG

7. Landsstyremedlem Baard Zachariassen (39) TV2 NY

8. Landsstyremedlem Finn E. Våga (50) Stavanger Aftenblad

9. Landsstyremedlem Stein Sneve (52) Avisa Nordland

10. Landsstyremedlem Carine Johansen (46) Østlandets Blad

11. Landsstyremedlem Håkon Okkenhaug (43) Trønder-Avisa

12. Landsstyremedlem Jørn Wad (55) Frilans

13. Landsstyremedlem Tormod Ellingsen (32) Adresseavisen NY

14. Landsstyremedlem Jan Børge Leirvik (45) NRK Hordaland NY

15. Landsstyremedlem June P. Martinsen (32) Hadeland

Vararepresentanter:

1. vara Anne Berit Larsen (48) NRK Sørlandet

2. vara Katrine Strøm (36) Egmont Hjemmet Mortensen

3. vara Gunnar Kagge (50) Aftenposten

4. vara Leif Steinholt (51) Helgelands Blad.

5. vara Lars Løkkebø (48) Telemarksavisa

6. vara Marius Tetlie (36) VG

7. vara Julie Teresa Olsen (31) Stavanger Aftenblad NY

8. vara Silje Midttun (36) Frilans

9. vara Brynhild S. Stein (35) Avisa Hordaland

10. vara Terje Størksen (52) Haugesunds Avis

11.vara Hans Chr. Eide (31) NRK Vestfold