Kampanje har de siste dagene omtalt ølbryggeriet Mack, som har behov for yngre ølkonsumenter, og derfor kommer på ideen om å lage en kampanje for banning. På nettsiden bannskap.no kan folk legge inn sine favorittbanneord. Ordenes råhet og vulgaritet varierer mye, og bryggeriet har nå begynt å ta bort de verste ordene som er "rasistiske eller diskriminerende". Det uttalte ønsket er å kartlegge nordmenns banning, samt å gi bryggeriet en yngre profil.

Kjønnsorganer og djevelpåkalling er gjengangere på deres toppliste, sammen med uskyldige eller uforståelige kraftuttrykk som knapt kan karakteriseres som banning.

Jeg er ikke imponert.

Å lage en kampanje som fremmer det vulgære og manglende respekt for menneskers tro er ikke akkurat en kampanje som fører samfunnet videre i en sunn retning.

For noen uker siden tok en lærer tak i meg og spurte hva som kunne gjøres mot banningen i mediene. De jobber hardt på mange skoler for å hindre banning, men opplever seg sterkt motarbeidet av medieaktørene. Ser Mack dette problemet?

Ord skaper virkelighet. Når språket brutaliseres og vulgariseres, påstår jeg at oppførselen følger etter. Derfor er kampanjen til ølbryggeriet, og språkbruken i flere tv- og radiokanaler, usunn for et samfunn som skal fremme respekt, medmenneskelighet og verdighet.

Familie & Medier hadde for to år siden kampanjen "Ja til et bedre språk i mediene!", hvor kringkastingsjef Hans-Tore Bjerkaas uttalte at det ikke skulle forekomme banning fra programledere i NRK. Dette skulle vi gjerne ha sett sterkere igjen, ikke bare hos NRK, men hos norske medieaktører generelt. Jeg mener at det er nødvendig igjen med et fokus for å fremme et godt språk i mediene, og er gjerne med på denne kampen.

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier