Etter et betydelig underskudd i 2009, der omsetningen i selskapet falt fra 347 millioner i 2008 till 315 millioner i 2009 som følge av at reklamebyråets største kunde, Saab, dro ned aktivitetene sine, var administrerende direktør Bjarte Eide tvunget til å gjøre tøffe tak for å snu trenden. Rett før jul 2009 ble det klart at 25 av totalt 130 ansatte måtte gå.

Les mer:

Saab-smell for Eide

I 2009 hadde Lowe Brindfors et underskudd på mer enn 57 millioner kroner, inkludert et driftsunderskudd på 34,9, millioner, og engangskostnader for bemanningsreduksjon på rundt 22.5 millioner.

Årsresultatet for 2010 viser at Lowe Brindfors klarte å snu underskudd til overskudd. Selskapet leverte et driftsresultat på nærmere 3 millioner kroner, som er en forbedring på mer enn 60 millioner fra foregående år. Byråinntekten for 2010 landet på over 145 millioner, som er en 10 prosent økning fra 2009.

Resultat før avgifter for konserninterne tjenester, såkalt Management Fees, ble i overkant av 13 millioner. De konserninterne tjenestene beløp seg til 10 millioner i 2010.

- Ikke mottatt oppsigelse
Tidligere i dag skrev Kampanje at samarbeidet med storkunden Saab gjennom 19 år er brutt. Dette er ifølge administrerende direktør Bjarte Eide i Lowe Brindfors ikke riktig.

- Vi har ikke mottatt en oppsigelse eller sagt opp samarbeidet med SAAB, men fører en dialog rundt betalinger, sier han til Kampanje.

Les mer:

Bryter med Saab

Han avviser dermed Saabs styreformann Victor Mullers påstand til Resume.se om at bilfabrikanten har sparket reklamebyrået.

Lowe Brindfors skal i løpet av det siste året vunnet en rekke store kunder som Kraft Foods, Telenor, SCA og Vitamin Well.

Fornøyd med snuoperasjon
Eide tiltrådte stillingen administrende direktør for Lowe Brindfors 1. januar 2010 og har ledet omstruktureringen. Han kom tilbake til byrået etter 3 år i London hvor han ledet Nokias globale markedsføring for Interpublic.

- Jeg er veldig fornøyd med snuoperasjon i 2010. Vi har jobbet hardt, og det har gitt resultat. Byrået er klar for morgendagens kommunikasjon behov. Vi har styrket vårt kreative produkt, vår digitale kompetanse, samt startet en ny strategi og innovasjon enhet, sier Eide.

I Lowe Brindfors gruppen inngår PR-byrået GolinHarris, som i 2010 viste GolinHarris en vekst på 27 prosent.

I 2010 startet byrået Lowe Black, et ren strategienhet med fokus på merkevarer, innovasjon og nye måter å jobbe på i et marked i endring. Lowe Black har ifølge selskapet vært en svært vellykket satssing med god vekst og lønnsomhet i sitt første år.