Hvem er egentlig størst av norske aviser? Det offisielle svaret kommer fredag når bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) legger fram avisenes leser- og opplagstall. Tallene vil vise at Aftenposten gjenerobrer tronen som landets største avis målt etter opplag mens papiravisen VG har flest lesere og er det suverent største mediehuset (totaldekning) blant de tradisjonelle avisutgiverne.

Etter det Kampanje forstår har det i VG vært økende irritasjon over at konkurrerende aviser, som for eksempel Dagbladet og Dagens Næringsliv, selger aviser med stort prisavslag, uten at det får konsekvenser når de offisielle opplagstallene skal offentliggjøres. Også VG hadde tilsvarende avtaler med flyselskaper for ti år siden.

Både Dagbladet og Dagens Næringsliv skal etter det Kampanje kjenner til ha satt ned prisen betydelig i avtalene med SAS. Men hver eneste avis som Dagbladet og DN kjører ut til SAS teller like mye som avisene som selges til full pris når opplagene godkjennes av MBL.

Påtroppende publisher i VG, Torry Pedersen, lanserer nå helt nye regler for opplagstelling i Norge. Mediehuset i Akersgata ønsker en ny metode for telling som tar hensyn til pris og ikke minst digitalt opplag. Dette er regler som Pedersen og VG håper MBL vedtar.

VG ønsker følgende system for opplagsmåling:

  • Solgte aviser som er fullt betalt – en pris gjelder
  • Solgte aviser til redusert pris – kampanjeopplag
  • Digitalt opplag – kjøp av digitale redaksjonelle tilbud enten i løssalg eller som abonnement

- Dette er en fremtidsrettet organisering for opplagsmåling som er mest mulig transparent, og som vil være stimulerende for hele bransjen i arbeidet med å håndtere den digitale transformasjonen best mulig, sier Pedersen til Kampanje.

- Våre kolleger i svenske Aftonbladet har allerede bestemt seg for at det er slik de vil ha opplaget målt, uavhengig av hva resten av svenske medier måtte mene. For VGs vedkommende er formålet foreløpig å starte en debatt om mest mulig hensiktsmessig opplagsmåling i en verden som endres stadig hurtigere, sier Pedersen.

- Dramatisk endring
Han mener tiden for nye måleparametre er overmoden:

- Mediebransjen er i dramatisk endring, og da må også måleparametrene følge med utviklingen. De fleste er vel nå ganske enige om at innholdet som produseres i mediehusene må leveres på de plattformene konsumentene foretrekker – enten det er papir, PC, tv, mobil, mediebrett eller radio. Gjennom lesertallsmålinger måles det enkelte mediehus totale rekkevidde. Der er NRK størst i Norge, og VG i en særstilling blant mediehus med utgangspunkt i en papiravis. Så vidt jeg kan bedømme holder målingene TNS Gallup gjør i det norske markedet høy standard – også i internasjonal sammenheng, sier Pedersen.

- Må skille mellom fullt betalt og rabattert
- Samtidig er jeg enig i at det har en egenverdi å måle solgte eksemplarer – opplag. Men skal det bli et valid måleparameter må det skje to endringer i forhold til dagens regleverk. Vi må skille mellom fullt betalte og rabatterte eksemplarer. I dag kan det meg bekjent gis 60 prosent rabatt for løssalg, og likevel regnes som et likeverdig opplagseksemplar som et som er solgt til full pris. Likeledes må digitalt opplag rapporteres separat. Og da tenker jeg ikke utelukkende på det marginale fenomenet PDF. Den digitale verden er slik at produkttilbudet atomiseres, og det er det som må måles. VG har allerede flere tusen betalende digitale abonnenter for ulike tilbud digitalt. De bør rapporteres.

Schibsted-eide Aftonbladet har som første svenske avis valgt å gi annonsørene detaljerte opplysninger om opplagstallene og det er denne modellen VG har lagt til grunn i sitt forslag om nye opplagsregler. Aftonbladet har basert seg på metoden for opplagstelling i Tyskland, Spania, Frankrike, Finland, Australia, Danmark og Nederland.