Kulturminister Anniken Huitfeldt mottar mandag formiddag rapporten «Tv, mangfold og valgfrihet». Rapporten kommer på bakgrunn av at regjeringen ønsket å se på behovet for ulike tiltak som tilrettelegger for økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne rundt valg av enkeltkanaler i tv-markedet.

Men utvalget, som har vært ledet av tidligere ekspedisjonssjef Helge Sønneland, fraråder Huitfeldt å gå for en løsning der tv-distributørene blir pålagt å tilby abonnement på enkeltkanaler. Dermed kommer de mange grunnpakkene til Canal Digital, Get, Viasat og RiksTV til bestå.

En av hovedinnvendingene er at det er usikkert om regulering vil gi ønskt effekt på pris, kvalitet, valgfridhet og mangfold. \

- Jeg takker for det arbeidet arbeidsgruppen har gjort. Vi kommer nå til å sende rapporten på høring før vi konkluderer, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Rapporten er utarbeidet av en sammensatt arbeidsgruppe ledet av spesialrådgiver Helge Sønneland. TV 2, NRK, MTV, Schibsted, MBL, Get, Telenor, Viasat/MTG, RiksTV, Altibox, Forbrukarombodet, Forbrukarrådet, Konkurransetilsynet , Post- og teletilsynet og NORWACO har alle hatt representanter i utvalget.

Kampanje kommer med mer om saken utover dagen!