Radio Norge bryter kravet til ungdomsprogrammer som kanalen har påtatt seg som allmennkringkaster. Det fastslår Medietilsynet i et vedtak som har Allmennkringkastingsrapporten 2009 som bakteppe. Kanalen får et gebyr på 250.000 kroner for bruddet på konsesjonsvilkårene.

- Politikerne har bestemt at brudd på forpliktelsene fra kringkastingsåret 2009 kan sanksjoneres med gebyr. Siden kanalen også tidligere har brutt dette programkravet, mener vi det nå er riktig å ta i bruk sterkere virkemidler, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.

- Dette skal sikre at forpliktelsene etterleves og er også viktig av hensyn til andre aktører, legger han til.

Siden oppstarten av Kanal 24 (nå Radio Norge) har Medietilsynet hatt kritiske merknader til konsesjonæren manglende innfrielse av kravet til ungdomsprogrammer. I 2009 oppfylte Radio Norge verken kravet om å sende daglige ungdomsprogrammer fem ganger ukentlig eller kravet til sjangerfordeling i programmene.

- Svært lite
- Programmene hadde heller ikke det redaksjonelle innholdet som ble lovet i konsesjonssøknaden, som debattforum med tema som familie, utdanning, fysisk og psykisk helse, seksualitet, teknologi og musikk, sier tilsynet i dag.

Medietilsynet gjennomførte i forbindelse med Allmennkringkastingsrapporten 2009 en innholdsundersøkelse av allmennkringkasternes barne- og ungdomsprogrammer.

- Undersøkelsen viste at musikk utgjorde 75 prosent av sendetiden i Radio Norges ungdomsprogrammer, og at svært lite av det redaksjonelle innholdet som gjensto var viet tematikk rettet mot ungdom fra 13 år og oppover, forteller Guthus.

Advarsel til P4
Medietilsynet har også varslet sanksjon overfor P4 på bakgrunn av Allmennkringkastingsrapporten 2009. P4 ilegges nå sanksjon i form av advarsel for brudd på kravet til smale programmer om natur, vitenskap, medisin og helse.

Tilsynet går bort fra den foreløpige vurderingen om at TV 2 brøt kravet om programmer for den samiske befolkningen, og kanalen ilegges ikke sanksjon.

Kampanje kommer med mer.