Tidlig i dag kunne Kampanje presentere sentrale deler av Mediestøtteutvalgets forslag til fremtidig støtte. Uke- og magasinpressen har liten grunn til å feire når rapporten legges fram i morgen.

LES HELE SAKEN: Avismoms splitter Slettholm-utvalg

Mediestøtteutvalget tar etter det Kampanje erfarer ikke stilling til ukepressen og kravet om lavmoms. Utvalget mener en momsendring for ukepressen må vurderes særskilt. Etter det Kampanje kjenner til, redegjør Mediestøttevalget svært kort om ukepressen og dens kamp mot forskjellsbehandling mellom aviser og ukeblader. Mediestøtteutvalget har etter det Kampanje forstår konkludert med at Kulturdepartementets føringer om provenynøytralt forslag til ny mediestøtte, det vil si at statens kostnader ikke økes, står i veien for lavmoms for ukepressen. Dermed blir kulturministeren anbefalt å foreta en særskilt vurdering av ukepressen momssats.

Venter på utvalget
Leder for ukepressen i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Aller Media-sjef Roger Hansen, vil ikke kommentere Kampanjes opplysninger om Mediestøtteutvalgets konklusjoner.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dette før jeg har sett innstillingen, det vil si i morgen ettermiddag, sier Hansen til Kampanje.

Dermed er det høyst uklart hva ukepressen sitter igjen med etter det historiske kompromisset med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i høst. Siden 60-tallet har ukepressen, anført av de store forlagene Hjemmet Mortensen og Aller Media og den nå nedlagte Magasin- og ukepresseforeningen, kjempet innbitt for nullmoms, en ordning norske aviser har nytt godt av like lenge. Derfor ble flere overrasket da ukepressen og avishusene i høst inngikk et kompromiss i momsstriden. Hovedstyret i MBL sa ja til en lavmomsordning for ukepressen, og ukepressen stilte seg bak nullmomssats for aviser.

Bekrefter pressekonferanse i morgen
Tidligere i dag skrev Kampanje at Mediestøtteutvalget vil overrekke sin innstilling til kulturminister Anniken Huitfeldt torsdag. I ettermiddag sendte Kulturdepartementet ut en innkallelse til en pressekonferanse klokken 11.00 i morgen. Da skal Medieutvalgets leder, Yngve Slettholm, overrekke kulturministeren utvalgets forslag til ny mediestøtte.

Dermed går startskuddet for del to, den lange høringsprosessen og debatten om Mediestøtteutvalgets innstilling, i kampen om de statlige mediestøtteordningene. Den kommer til å prege mediepolitikken i store deler av 2011.

Kampanje følger pressekonferansen og kommer med reaksjoner på forslagene i morgen.