Politikere snakker om eldrebølgen som et stort problem som de ikke har en løsning på. Det er et stort økonomisk problem som man egentlig har visst om i årevis. Årsaken er, som alle vet at de eldre blir flere og lever mye lenger. Det vil si at det er flere som skal ha pensjon lenger og trykket på pleie- og sykehjem vil øke. De blir ikke sykere de blir bare syke senere. Dette innebærer at de yngre må betale for dette og det blir vanskelig fordi de studerer lenger og jobber i færre år enn tidligere.

Jeg snakker ikke om en eldrebølge, men om en tsunami. Fra 1990 til 2020 vil aldersgruppen under 50 år øke med en prosent i Norge. Gruppen 50-pluss vil øke med 75 prosent.

Mediefolk, annonsører og reklamefolk har et kraftig fokus på gruppen 15 til 45 år. Den gruppen som er størst, øker mest og har mest penger og fritid blir ofte betraktet som en utdøende målgruppe. Feil. De bare lever lenger, er friskere og mer aktive enn tidligere. I 1938 var pensjonsalderen 70 år og gjennomsnittelig levealder 68. Det var smarte økonomer i statsapparatet på den tiden. For 50 år siden var vi pensjonister i 10 år. I dag er vi pensjonister i 20 år og om 15 år er vi pensjonister i 25 år og gjennomsnittsalderen er over 85 år. Gruppen mellom 50 og 75 vil øke kraftig. De vil være sprekere, friskere, yngre i hodet og ikke minst rikere. 50+ eier i dag halve formuen i Norge.

I vår bransje har man ikke tatt dette inn over seg. Vi kommuniserer mest med de som er i aldersgruppen 15 til 45. Fordi den tilsynelatende er yndet, men også fordi det er den gruppen de som lager og kjøper kommunikasjon kjenner best. Slik ser det ut i hele Europa. Jeg snakker ikke om en eldrebølge, men om en tsunami.

Fra 1990 til 2020 vil aldersgruppen under 50 år øke med 1 prosent i Norge. Gruppen 50-pluss vil øke med 75 prosent. Mediefolk, annonsører og reklamefolk har et kraftig fokus på gruppen 15 til 45 år. Den gruppen som er størst, øker mest og har mest penger og fritid blir ofte betraktet som en utdøende målgruppe. Feil. De bare lever lenger, er friskere og mer aktive enn tidligere. I 1938 var pensjonsalderen 70 år og gjennomsnittelig levealder 68. Det var smarte økonomer i statsapparatet på den tiden. For 50 år siden var vi pensjonister i 10 år. I dag er vi pensjonister i 20 år og om 15 år er vi pensjonister i 25 år og gjennomsnittsalderen er over 85 år. Gruppen mellom 50 og 75 vil øke kraftig. De vil være sprekere, friskere, yngre i hodet og ikke minst rikere. 50+ eier i dag halve formuen i Norge.

I vår bransje har man ikke tatt dette inn over seg. Vi kommuniserer mest med de som er i aldersgruppen 15 til 45. Fordi den tilsynelatende er yndet, men også fordi det er den gruppen de som lager og kjøper kommunikasjon kjenner best. Slik ser det ut i hele Europa.

Hva vi gjør med dette?

- Kommuniser på deres språk og premisser.

- Ta konsekvensene av at dette er Norges mest attraktive og den sterkest økende målgruppe i dag og i minst 25 år til.

- Ikke sett merkelapper på gruppen. Kall dem bare voksne folk. Ikke seniormarkedet, pensjonister, grå pantere, gamliser eller mappies.

Husk:

- De er fryktelig mange og de blir flere

- De er over alt

- De er aktive med god helse

- De er mindre borte fra jobben enn de yngre. Fra 60+ jobber de mindre eller ikke i det hele tatt og kan tjene penger uten avkorting i pensjon.

- De har mye penger og vil gjerne bruke dem opp før arvingene får dem

- De er mentalt yngre enn de ser ut til.

- De vil gjerne jobbe utover pensjonsalder. (62/67)

- De er en ubrukt ressurs med mye erfaring og mye kompetanse.

(Mye av det økonomiske uføre myndighetene har satt seg skyldes ikke bare at de eldre er flere og lever lenger og trenger omsorg etter hvert. Det skyldes at det ikke legges til rette for å stå lenger i arbeid og at pensjonsalderen er for lav i forhold til gjennomsnittlig levealder. I følge beregninger burde pensjonsalderen i Norge vært 73 år.)

Ta denne målgruppen på alvor. Tsunamien kommer.

PS:
Bjarne Wollman presiserer at dette innlegget er skrevet før Kampanje publiserteTom Egelands innlegg «- Vi gamle er de nye unge»