Kulturdepartementet opprettholder Medietilsynets vedtak om at TV 2 brøt kravet om egne kulturprogrammer i 2007.

Leskulturdepartementets brev til TV 2 her.

I allmennkringkastingsrapporten for 2007 konkluderte Medietilsynet med at kravet i TV 2s konsesjon om egne programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv, var brutt.

Medietilsynet fattet vedtak om sanskjon i form av advarsel, og TV 2 påklaget vedtaket 24. oktober 2008.

Nå er det altså klart at kulturdepartementet opprettholder Medietilsynets vedtak.