I et bladsegment der ukebladforlagene har pumpet ut nye bladtitler den siste tiden, kommer nå Hjemmet Mortensen med sitt lenge varslede kvinnemagasin. Både Bonnier og Allergruppen har lansert flere blader rettet mot kvinnelige lesere i løpet av de siste månedene, men med magasinet Kamille er Hjemmet Mortensen 19. september klar med siste tilskudd på stammen. Og det er ikke noen liten satsing konsernsjef Erik Amlie og ukebladdirektør Tore Sannum fra bladforlaget Hjemmet Mortensen (HM) kommer på gaten med den 19. september.

I tilegg til selve bladet har HM-ledelsen også gitt grønt lys for å gå i gang med internettsiden kamille.no som skal lanseres samme dag.

– Dette er en større satsing enn Her og Nå som vi lanserte i 2001, sier konsernsjef Erik Amlie til Kampanje.

– Men kommer det til å bli en større suksess enn Her og Nå?

– For en del år siden ble det lansert et tilsvarende blad i Sverige som heter Amelia som også var et 14-dagersblad, og bladet har vært en av Sverige største suksesser. Jeg tror at vi skal klare å få til en suksess med Kamille også. Vi har skjelet litt mot Amelia, testet ut konseptet grundig og har de dyktigste folkene med på laget, sier Amlie.

– Hva er målet på opplagssiden?

– Vi har en klar målsetning om å selge over 50 000 fra starten. Da er det en suksess, sier Amlie og får støtte fra ukebladdirektør Tore Sannum.

Og med en pris på 38,50 kroner er det bare å gange opp antallet utgivelser for å se hva salget av Kamille kan bidra med på topplinjen til Amlie. Da kommer det raskt inn 50 nye millioner kroner ekstra på Amlies inntektsside, som i fjor toppet 1,6 milliarder kroner, men da er annonsesalget holdt utenfor. Et annonsesalg som ifølge Sannum allerede før bladet er på gaten ser lovende ut. Markedet er ifølge HM positive til den nye magasinsatsingen.

– Endelig et magasin som konkurrerer med tv var beskjeden vi fikk. Til førsteutgaven har vi allerede solgt 35 annonsesider og på andre utgaven 45 sider, og det er basert på presentasjonen av konseptet. Annonsørene har tent på dette produktet, sier Sannum.

Når ukebladdirektør Tore Sannum trekker tidslinjen helt tilbake til begynnelsen av forrige århundre og Nordisk Mønstertidende, bladet som fikk navnet Kvinner og klær i 1940, så er ikke det siste gangen Sannum trekker frem konkurrenten fra Aller-forlaget i sin presentasjon av bladet. Det er nemlig Kvinner og klær, eller KK som bladet heter i dag, som skal komme til å merke nylanseringen aller hardest. Med Kamille jakter nemlig HM på kjernemålgruppen til KK.

– Vi legger oss klin inntil KK, sier Sannum.

Som KK vil dermed Kamille også finne sine lesere i målgruppen kvinner mellom 25-45 år.

– Men vårt magasin skal være mindre energikrevende enn KK. Kamille skal gi energi, sier Sannum.

Og for ikke å kannibalisere på egne blader mener Sannum at Kamille har funnet en posisjon i markedet som ligger mellom Det Nye og Norsk Ukeblad.

– I markedsåpningen mellom Norsk Ukeblad og Det Nye ønsker vi å etablere et magasin for den moderne norske kvinnen, sier Sannum. Sannum tror det er plass i markedet for nok et blad rettet mot denne målgruppen.

– Det er mellom 300 000 og 600 000 kvinner i denne målgruppen som fortsatt er på jakt etter et blad de kan kalle «sitt» blad, og det er denne gruppen vi ønsker å lage et magasin for, sier Sannum.

Frem mot lansering varsler Sannum stort trykk på markedsføringssiden.

– Det er første gang det lanseres et 14-dagers kvinnemagasin i Norge, og vi skal bruket et tosifret millionbeløp på markedsføringen. Vi skal være tungt inne på print og tungt inne på tv. Tv-reklamefilmene kommer til å gå på lufta 17. september, sier Sannum.

Reklamebyrået som har laget annonsene og filmene er McCann og kommunikasjonskonseptet som lager grunnlaget for filmene, der skuespiller Linn Skåber kommer til å spille en sentral rolle og vise alle kvinners sider, er nettopp «Alle dine sider».